Blijf voor op de golf

Werken met het Fanmodel is geen trucje. Het is een kunst. Hard werken en goed nadenken, zodat alles op het juiste moment in elkaar klikt. Identiteit, middel en timing die samen jouw True Fan raken. Een magisch moment, waarbij genieten van het succes onze enige taak is!

Vervolgens rusten op je lauweren en de succesformule tot in den treure herhalen. Of niet? Warren Buffett, één van de meest succesvolle investeerders en rijkste mensen ter wereld, denkt daar anders over:

“I like to study failure. We want to see what has caused businesses to go bad, and the biggest thing that kills them is complacency. You want a restlessness, a feeling that somebody’s always after you, but you’re going to stay ahead.”

Laat na een geslaagde campagne die succesformule vallen. Op zoek naar het nieuwe gouden ei. Verwacht je van je favoriete muzikant dat zijn tweede album precies zo klinkt als zijn eerste?

Vind jezelf steeds opnieuw uit. Blijf bij je identiteit, verfris middel en timing. Blijf voor op de golf.

Gerrald
Handstand — Marketingstrategen
www.handstandconsultancy.nl

Like what you read? Give Handstand a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.