In 6 stappen je fans in beeld

Werken met het Fanmodel begint met een fansessie. Een eenvoudige manier om belangrijke inzichten op te doen. Om je fans in beeld te krijgen volg je deze 6 simpele stappen.

  1. Organiseer een meeting van 2 uur met de belangrijkste beslissers van het project, 1 tot 6 mensen.
  2. Pak een groot papier en teken een leeg Fanmodel: 3 grote, concentrische cirkels.
  3. Bepaal samen wat voor jullie de definities zijn van een True Fan, Fan en Potential. Waar ligt precies de grens? Neem de tijd om dit scherp te formuleren. Lees meer over hoe je dit goed bepaalt in ‘Wat maakt een True Fan?’.
  4. Wie is True Fan van ons merk? Stel open de vraag en brainstorm over antwoorden. Noem letterlijk namen van mensen (niet alleen organisaties) en schrijf de namen in de cirkels. Werk van binnen naar buiten: van True Fan, naar Fan, tot Potentials. Bij Potentials kan je naast namen ook groepen en doelgroepomschrijvingen opschrijven. Bijvoorbeeld: managers bij onderwijsinstellingen van meer dan 50 FTE in Zuid-Nederland.
  5. Door namen op te schrijven scherp je de definities aan van punt 3.
  6. Kijk naar het ingevulde model: wat valt op? Benoem inzichten.

Als follow up kan je één van de deelnemers het model verder in laten vullen met nog meer namen. Bijvoorbeeld op basis van een contactenlijst, CRM of Facebook likes. Dit ingevulde Fanmodel is direct de basis van je systeem.

Succes!

Ivo
Handstand — Marketingstrategen
www.handstandconsultancy.nl

Like what you read? Give Handstand a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.