Smotra International.

<<Սմոտռա>> ընկերության լոգոտիպը։

<<Սմոտռա>>-ն, դա ռուսական սոցիալական ցանց, մեքենաների սիրահարների համար:

Էրիկ Կիտուաշվիլի

<<Սմոտռա>> ընկերության ղեկավար ու հիմնադիր է հանդիսանում Էրիկ Կիտուաշվիլին, ով ավելի հայտնի է Դավիդիչ կեղծանվամբ։

Սմոտռան հիմնադրվել է 2007թ-ին ք․Մոսկվայում ։ Երկու տարի Ռուսաստանում <<Սմոտռա>>-ն զարգացնելուց հետո Էրիկ Դավիդիչը 2009թ ին հիմնադրեց ավտոակումբի Ուկրաինական մասնաճյուղը, ղեկավար նշանակելով Տարաս Միկիմյակին։

<<Սմոտռա Կիև>>

Այժմ՝ 2017 թվականին ակումբի մասնաճյուղեր կան գրեթե ամբողջ աշխարհում, սակասյն նրանցից ամենահայտնիներն են՝

Սմոտռա-ն կազմակերպում է փողոցային մրցավազքներ, որոնցում կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները։ Պարզապես հարկավոր է գրանցվել մոտակա քաղաքի ավտոակումբում։

Ավտոարշավներից բացի Սմոտռան նաև զբաղվում է բարեգործությամբ։

Like what you read? Give Վարդան Գալստյան a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.