Đăng ký dịch vụ MCA Viettel

Có nhiều khách hàng Viettel thường gặp vấn đề bị tắt máy do hết pin hay do có việc bận mà không thể biết ai đã gọi cho mình, đừng lo lắng bạn hãy tham gia đăng ký dịch vụ mca của viettel, chỉ cần đăng ký dịch vụ này, ban sẽ nhận được tin nhắn thông báo ai đã gọi cho bạn lúc bạn không thể mở máy được.

dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ của viettel là một trong những dịch vụ giá trị gia tăng Viettel. Dịch vụ cuộc gọi nhỡ MCA Viettel này sẽ thông báo cho bạn về những cuộc gọi mà bạn đã bỏ lỡ trong lúc điện thoại bạn không liên lạc được bằng tin nhắn của tổng đài 193 nêu rõ số điện thoại, thời gian gọi nhỡ và số cuộc gọi nhỡ.

Để đăng ký cuộc gọi nhỡ Viettel bạn chỉ cần 1 tin nhắn duy nhất với cú pháp:

MCA 0969191191 gửi 9123 (miễn phí tin nhắn)

Với cước phí đăng ký chỉ 5500đ/tháng bạn sẽ không phải lo lắng rằng mình có bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng nào trong lúc điện thoại không liên lạc được không.

Bạn có thể chủ động tra cứu thông tin các cuộc gọi nhỡ qua tin nhắn bằng cách:

Soạn DSCG gửi 193: để tra cứu các cuộc gọi nhỡ trong ngày
Soạn DSCG 7 gửi 193: để tra cứu các cuộc gọi nhỡ trong 07 ngày gần nhất
Soạn DSCG 15 gửi 193: để tra cứu các cuộc gọi nhỡ trong 15 ngày gần nhất
Soạn DSCG ddmmyyy gửi 193: để tra cứu các cuộc gọi nhỡ trong ngày nào đó.
Trong đó ddmmyy lần lượt là ngày, tháng và 2 số cuối của năm mà bạn muốn tìm.
Ví dụ bạn muốn tra cứu những cuộc gọi nhỡ vào ngày 03/10/2015 thì bạn chỉ cần soạn: DSCG 031015 gửi 193

Những dịch vụ tiện ích hấp dẫn khách của Viettel:
Ngoài dịch vụ cuộc gọi nhỡ Viettel ra thì Viettel còn cung cấp rất nhiều dịch vụ tiện ích cần thiết khác như dịch vụ chặn số điện thoại Viettel dành cho những bạn muốn chặn các cuộc gọi hay tin nhắn từ những số điện thoại khác, hay dịch vụ 3g viettel giúp bạn có thể thoải mái truy cập internet tốc độ cao bằng điện thoại mọi lúc mọi nơi mà không cần sóng wifi, … còn rất nhiều những dịch vụ hấp dẫn khác mà có thể bạn sẽ cần đến.

Hãy tham khảo thêm gói cước km50 của viettel

Riêng dich vu 3g cua viettel, bạn sẽ phải qua một bước cài đặt trước khi đăng ký các gói cước 3g viettel nên nếu có nhu cầu sử dụng, bạn hãy tìm hiểu thêm về cách cài 3G Viettel

Chúc các bạn đăng ký thành công dịch vụ MCA Viettel !.

Có nhiều khách hàng Viettel thường gặp vấn đề bị tắt máy do hết pin hay do có việc bận mà không thể biết ai đã gọi cho mình, đừng lo lắng bạn hãy tham gia đăng ký dịch vụ mca của viettel, chỉ cần đăng ký dịch vụ này, ban sẽ nhận được tin nhắn thông báo ai đã gọi cho bạn lúc bạn không thể mở máy được.

Dịch vụ MCA Viettel là một trong những dịch vụ giá trị gia tăng Viettel. Dịch vụ cuộc gọi nhỡ MCA Viettel này sẽ thông báo cho bạn về những cuộc gọi mà bạn đã bỏ lỡ trong lúc điện thoại bạn không liên lạc được bằng tin nhắn của tổng đài 193 nêu rõ số điện thoại, thời gian gọi nhỡ và số cuộc gọi nhỡ.

Để đăng ký cuộc gọi nhỡ Viettel bạn chỉ cần 1 tin nhắn duy nhất với cú pháp:

MCA 0969191191 gửi 9123 (miễn phí tin nhắn)

Với cước phí đăng ký chỉ 5500đ/tháng bạn sẽ không phải lo lắng rằng mình có bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng nào trong lúc điện thoại không liên lạc được không.

Bạn có thể chủ động tra cứu thông tin các cuộc gọi nhỡ qua tin nhắn bằng cách:

Soạn DSCG gửi 193: để tra cứu các cuộc gọi nhỡ trong ngày
Soạn DSCG 7 gửi 193: để tra cứu các cuộc gọi nhỡ trong 07 ngày gần nhất
Soạn DSCG 15 gửi 193: để tra cứu các cuộc gọi nhỡ trong 15 ngày gần nhất
Soạn DSCG ddmmyyy gửi 193: để tra cứu các cuộc gọi nhỡ trong ngày nào đó.
Trong đó ddmmyy lần lượt là ngày, tháng và 2 số cuối của năm mà bạn muốn tìm.
Ví dụ bạn muốn tra cứu những cuộc gọi nhỡ vào ngày 03/10/2015 thì bạn chỉ cần soạn: DSCG 031015 gửi 193

Những dịch vụ tiện ích hấp dẫn khách của Viettel:
Ngoài dịch vụ cuộc gọi nhỡ Viettel ra thì Viettel còn cung cấp rất nhiều dịch vụ tiện ích cần thiết khác như dịch vụ chặn số điện thoại Viettel dành cho những bạn muốn chặn các cuộc gọi hay tin nhắn từ những số điện thoại khác, hay dịch vụ 3g viettel giúp bạn có thể thoải mái truy cập internet tốc độ cao bằng điện thoại mọi lúc mọi nơi mà không cần sóng wifi, … còn rất nhiều những dịch vụ hấp dẫn khác mà có thể bạn sẽ cần đến.

Hãy tham khảo thêm Cách đăng ký dmax200 viettel

Riêng dịch vụ 3G Viettel, bạn sẽ phải qua một bước cài đặt trước khi dang ki goi cuoc 3g viettel nên nếu có nhu cầu sử dụng, bạn hãy tìm hiểu thêm về cách cài 3G Viettel

Chúc các bạn đăng ký thành công dịch vụ MCA Viettel !.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.