การเปลี่ยนแปลงของAppleตั้งแต่ปี1996-ปัจจุบัน

ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับเว็บไซต์ Apple มากนัก แต่มี YouTuber รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า waxonaxon กับให้ความสนใจและทำคลิปรวมภาพความเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ Apple ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 จนถึงปัจจุบัน

ภายในคลิปวีดีโอเต็มไปด้วยภาพเรื่องราวและประวัติศาสตร์ในแต่ละปีของ www.apple.com ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนน่าจดจำสำหรับสาวกของ Apple เพราะแน่นอนว่า Apple เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ทำให้หน้าเว็บไซต์ของ Apple ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปในช่วง 20 กว่าปีมานี้ ยังบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงอื่นๆทั่วโลกด้วย เช่น เทรนด์ของสินค้าไอที หรือนวัตกรรมใหม่ๆ

คลิปวีดีโอนี้คงถูกใจเหล่าสาวกที่ภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ Apple อย่างแน่นอน และประวัติศาสตร์ของ Apple จะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้ต้องติดตาม

Credit:Atimenews

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.