ทำอย่างไรให้ผ่านอุปสรรคในการทำงานไปได้

ทุกๆคนนั้นคงเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมาย ทุกวี่ทุกวัน นั่งทำการบ้านอยู่ที่หอเงี้ยเจออุปสรรคขัดขวางการทำงานอีก เอ้า!!! อย่างนี้เมื่อไหร่จะเสดล่ะคะเนี่ยคุณณณณ

ในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่ามีใครบ้างที่สามารถทำงานได้โดยไร้อุปสรรค และพวกเขาทำอย่างไรกันน้าาา

อย่างเช่นคนแรก “Steve Jobs” หลายๆคนคงรู้ว่าเขานั้นได้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาก แต่ไม่ใช่ว่าเขานั้นสามารถผ่านอุปสรรคมาได้เลย อุปสรรคของเขาก็คือ การถูกไล่ออกจาก Apple แต่สิ่งที่เขาคิด ไม่ใช่มองว่ามันคืออุปสรรคที่มาทำลายชีวิตเขา แต่มันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเริ่มต้นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาต่างหากล่ะ และความล้มเหลว ทำอะไรเขาไม่ได้เลย นอกจากเป็นครูให้เขาเรียนรู้จากมันเท่านั้น

ในการเขียนblogครั้งนี้presented by IKKIW Teeratat มากๆด้วยนะค้าบบบ

ส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะคับบรัยส์

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.