Вік Ватаманюк

вид людина розумна, належить до підтипу хребетних, класу ссавців, ряду приматів, родини гомінід.

Вік Ватаманюк