Vegar Eggereide
Vegar Eggereide

Vegar Eggereide

Ingeniør, nerd og Perfusjonist som jobber i det konjunkturuavhengige helsevesenet. Følger med på personlig økonomi, (medisinsk) teknologi og helseinformatikk