Vegiterraneo
Vegiterraneo

Vegiterraneo

«Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κηπευτικών (τομάτας, αγγουριού και πιπεριάς) στην Ελλάδα, Βουλγαρία & Πολωνία» το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012.