Bıkkınlık

Sanırım uzun süre oldu. Belki de yıllar geçtikçe her insanın yaşadığı bir duygu: bıkkınlık. Hayattan, olaylardan ve tabii ki insanlardan. Uzak yerlere gitmek, tanımadığın insanların yanında yaşamak sanki tek çözüm gibi. En azından bıkkınlığın akla gelmemesi.

Acaba benim gibi düşünen insanlar daha fazla olsa bıkmaz mıydım? Ya da o zaman da mı bıkkınlık yaşardım? Bilmiyorum.

Bunları yazalı 4 ay oldu. Okuyorum arada acaba fikrim de değişiklik oldu mu diye. Yok anlık dalgalanmalar dışında bıkkınlık tam gaz devam ediyor.

Daha ilginci tam olarak sebebini bulamıyorum. Sebebini bilmediğin bir durumu çözüme kavuşturmak çok zor oluyor.

Like what you read? Give Vehbi Emiroglu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.