Belot.BG — Играй Българският Белот с приятели!

Фенове на Белота? Запознайте се с най-новият онлайн Белот мултиплеър у нас.

Какво е Belot.BG?

Belot.BG е социална платформа за най-обичаната игра на карти — БЕЛОТ. Регистрираните играчи получават възможността:

  • да играят и общуват с приятели
  • да се развиват в играта и издигат в класациите
  • да печелят награди

Belot.BG може да се играе през сайта www.belot.bg, Facebook App Center и в мобилните маркети — Google Play и App Store. Всички права върху съдържанието на платформите и играта са запазени и са собственост на Казуалино АД.

Защо да се регистрирам?

Регистрирай се, за да изполваш пълната функционалност на сайта и играта! Да получаваш повече дневни бонуси, да използваш повече екстри в сайта и да спечелиш много нови приятели и много други. Регистрацията е напълно безплатна. Срещу нея получаваш:

  • Уникално име за целия сайт
  • Възможност да сложиш свой аватар по избор
  • По-голям дневен бонус
  • Възможност за създаване на игри и промяна на техните настройки. Опция само за VIP потребители
  • Можеш да играеш с приятели
  • Можеш да участваш в класациите
  • Сметка с чипове и достъп до магазин

Приятни моменти с Българския Белот!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.