De mogelijkheden op gebied van grafvulling

Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van het samenstellen en ontwerpen van een grafmonument. Eén van onderdelen is de grafvulling. Afhankelijk van het ontwerp van het grafmonument. Grafvulling is er in diverse varianten en kleuren. Denk hier aan grind, split, glassteentjes, glasbrokken, marmerslag, slate, peddles etc..

In onze gedenkhof met toonzaal en gedenktuinen kunt u de diverse mogelijkheden voor grafvulling in het echt bekijken. Wij zijn geopend van dinsdag t/m zaterdag. U kunt altijd vrijblijvend binnenlopen, maar een afspraak maken met één van onze adviseurs kan ook.

Split en grind

Split is gebroken steen, hoekig van vorm en verkrijgbaar in verschillende steensoorten en kleuren. Combinaties van split zijn ook mogelijk. Het split moet zoveel mogelijk passen bij de rest van het monument.

Grind is een rond materiaal. Het kan natuurlijk of kunstmatig gerond zijn en is verkrijgbaar in verschillende soorten. Split en/of grind worden gevuld in de omranding van het monument.

Glasstenen en glasbrokken

Een nieuwe trend als grafvulling zijn de glassteentjes. Glasstenen zijn er in verschillende vormen, maten en kleuren. Door de vele kleuren kan er een persoonlijk tintje gegeven worden aan een monument. Glasstenen worden ook vaker gebruikt bij kindermonumenten.

Glasbrokken zijn stukken glas die gebroken zijn. Ze zijn uniek en geven een grafmonument een wat exclusieve uitstraling. De glasbrokken zijn verkrijgbaar in meerdere formaten en diverse frisse kleuren.

Overige opvulling

Ook zijn er diverse andere mogelijkheden als grafvulling. We hebben o.a.:

Potgrond: Dit wordt gebruikt wanneer men een tuin wil maken in de omranding. Er is dan ruimte voor bloemen en/of planten.

Houtsnippers/boomschors: onderhoudsvriendelijk en geeft een natuurlijk tintje aan een grafmonument.

Versteend hout: dit wordt vaak gebruikt bij natuurlijke grafmonumenten. Het grafmonument bestaat dan uit bijv. een zwerfkei of een ruwe steen als letterplaat en het grondgedeelte wordt dan gevuld met versteend hout.

Schelpen: schelpen kunnen heel mooi gecombineerd worden met (donkere) granieten grafstenen.

Like what you read? Give Veluwehof a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.