Рисковете от уеб камерите

Уеб камерата може да ви позволи да поддържате връзка с приятелите и семейството си, но също представлява риск за хората, защото може да ви шпионират през тях.

Тъй като повечето лаптопи днес са с вградена уеб камера, от решаващо значение е да разберете рисковете за личният ни живот. Всяко наше действие може да бъде наблюдавано.

Pixabay.com

Но как хакерите атакуват нашите уеб камери?

Повечето хакери използват така наречените троянски коне. Можете да кликнете върху прикачен файл или да изтеглите музика или заразено със злонамерен софтуер видео, и така един хакер ще е в състояние да контролира дистанционно функциите на вашия компютър.

За щастие, можете да предприемете стъпки за подсигуряване на вашата уеб камера. Експерти предлагат какво трябва да направите:

Бъдете предпазливи относно приемане техническа помощ

Известно е, че кандидат-хакерите, за да спечелят благоразположението на познати, предлагат компютърна помощ. Но това им дава шанс да монтират скрити камери в дома ви, така че да могат да шпионират потребителите на компютъра.

Не кликвайте върху подозрителни прикачени файлове

Чували сте го и преди, но твърде често кликвате без да се замисляте. Имейл прикачени файлове стават основен източник за зловреден софтуер. Бъдете предпазливи по отношение на тези уж смешни имейли, изпратени от приятели и семейството. Вие също трябва да избягват съмнителни сайтове, предлагащи свободно сваляне на музика, телевизионни предавания или видеоклипове.

Използвайте защитна стена.

Защитните стени предоставят мярка за защита срещу нежелан трафик. Вашият компютър се продава със защитна стена, но вие трябва да се уверите, че е включена. Ако използвате операционна система Windows, щракнете върху символа Windows в долния ляв ъгъл на екрана си и търсете защитната стена на Windows. Така вие ще бъдете в състояние да проверите настройките на защитната стена.

Използвайте сигурен антивирусен софтуер

Не оставяйте компютри с уеб камери в спалните. Ограничете използването на уеб камерата към области с висок трафик и да напомня на членовете на семейството да не правят нищо пред уеб камера, което не биха искали да видят хората.

Направете сигурна вашата безжична връзка

Уверете се, че безжичната връзка е защитена с уникална парола. Ако вашата WiFi мрежа е със свободен достъп, то всеки ще може лесно да я достъпи.

Не говорете с непознати

Избягвайте IM разговори с хора, които не познавате и съветвайте децата си да правят същото.

Наблюдавайте светлинния индикатор

На външни камери, обикновено ще видите червена светлина, което значи, че камерата е включена. Ноутбуците с вътрешни камери обикновено имат син индикатор. Ако използвате външна уеб камера, просто да я изключете от USB порта, когато тя не се използва.

Source:
Scambusters.org

Like what you read? Give Vencislava Hristova a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.