Image for post
Image for post

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Bünyesindeki 12 Alışveriş Merkezinin Tamamı Venuex İş Birliği ile Dünyanın En Popüler Harita Uygulamalarında!

Gün geçtikçe dijitalleşen dünyayla pandeminin etkileri birleşince müşteri davranışlarında ve beklentilerinde çok büyük değişikler yaşandı. Artık ziyaretçiler iç mekanlarda ulaşmak istedikleri konumlara olabildiğince kısa sürede gitmek, alışverişlerini en az temas ile sonlandırmak istiyor. Ziyaretçi trafiğinin en fazla olduğu alanlardan biri olan alışveriş merkezleri de müşterilerine bu imkanları iç mekan haritalandırması ve iç mekan konumlandırması ile sunuyor.

Dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde 33’üncü, Avrupa’nın ise 9’uncu müteahhitlik şirketi konumunda bulunan Rönesans Holding’e ait Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Türkiye’deki tüm alışveriş merkezlerini Venuex işbirliği ile en güncel ve güvenilir harita uygulamalarından Apple ve Google Haritalar’a taşıyor. …

About

Venuex.io

Meet Venuex now and help your business break down the walls.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store