Novinky v profiloch politikov: pridali sme ich firmy, kandidátov na prezidenta i primátora Bratislavy

Rebríček kandidátov na prezidenta podľa počtu vlastnených nehnuteľností (najmä domov a bytov).

V aplikácii profil.verejne.digital prehľadne zobrazujeme informácie o politikoch a verejných funkcionároch, ktoré sú roztrúsené vo viacerých štátnych registroch a na rôznych štátnych webstránkach. Bežný používateľ pri prvej návšteve týchto registrov nedokáže ľahko nájsť politikov a verejných funkcionárov s najzaujímavejšími údajmi.

Dnes sme na profil.verejne.digital k poslancom Národnej rady pridali tri nové kategórie osôb:

  1. kandidáti na prezidenta SR,
  2. kandidáti na primátora Bratislavy,
  3. verejní funkcionári povinne podávajúci majetkové priznania.

Politici a kandidáti sú na titulnej stránke naďalej zoradení podľa množstva ich nehnuteľného majetku. Do detailného profilu každej osoby sme k informáciám o jej priznaných a reálnych majetkových pomeroch po novom pridali aj informácie o firmách, v ktorých figuruje. Pokračujeme tak v prepájaní informácií o našich politikoch s bohatými verejnými dátami z ostatných aplikácií verejne.digital.

Našimi nasledujúcimi krokmi budú porovnávanie množstva nehnuteľností verejných funkcionárov s ich priznanými príjmami, ako aj automatické vyzdvihovanie zaujímavých informácií o firmách, v ktorých jednotliví politici figurujú.

Rebríček kandidátov na primátora Bratislavy podľa počtu nehnuteľností (najmä domov a bytov).