O čo ide verejne.digital?

Umelú inteligenciu trénujú na rozpoznávanie ľudskej reči, či riadenie áut. My vo verejne.digital sa snažíme aplikovať podobné inteligentné funkcie na dáta zverejňované slovenskými verejnými inštitúciami.

V prvom kroku sme sa zamerali na ľahké prezeranie dát a ich vzájomné prepojenie. Každý kto sa zaujíma o svoje okolie a o nakladanie s verejnými zdrojmi, vie ľahko zistiť o aktivitách vo svojom okolí, alebo zodpovedať otázky ako:

  • Obchodujú moji susedia so štátom alebo čerpajú eurofondy?
  • Nemá môj obchodný partner vlastníkov v Monaku, na Cypre alebo v Paname?
  • Prispel niekto politickej strane a zároveň dostal od štátu zákazku?

Na týchto dátach teraz začíname stavať inteligentné funkcie. Naším cieľom je ľahko a rýchlo zodpovedať otázky ako:

  • Do ktorých verejných obstarávaní by sme sa mali zapojiť na základe podobnosti s tými čo sme vyhrali v minulosti?
  • Vyhráva štátne zákazky firma, ktorá je v strate alebo bola založená len pár dní vopred?
  • Ktoré z miliónov zverejnených zmlúv sú naozaj zaujímavé / podobné?

Každý deň štátne inštitúcie zverejňujú nové verejné obstarávania. Našou ambíciou je využiť umelú inteligenciu na aktívne oslovenie tých, o ktorých si myslíme, že majú šancu v aktuálnych súťažiach vyhrať — a tým zvýšiť konkurenciu.

Projekt verejne.digital je hobby projekt, do ktorého hľadáme ďalších nadšencov. Jeho zdrojový kód je prístupný pre všetkých na GitHube. Chceme, aby mal každý možnosť jednoducho pridať novú funkcionalitu bez toho, aby sa musel starať o dáta alebo server.

Máte pripomienky, nápady, alebo záujem pridať sa? Kontaktujte nás na Facebooku.

Chceli by sme poďakovať Aliancii Fair-Play, Nadácii Zastavme Korupciu, Ekosystem.Slovensko.Digital a finstat.sk za poskytovanie dát a konzultácie.

Tím verejne.digital pôsobiaci v rámci občianskeho združenia Chcemvediet.sk tvoria: Daniel Bundala, Rastislav Lenhardt, Matej Balog, Michal Hanula, Milutín Krištofič, Michal Malý, Michal Šimkovič, Martin Rejda, Marián Porvažník a Milan Plžík.

Like what you read? Give Verejne.Digital a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.