Objavte prepojenia vplyvných ľudí na politiku

Zobrazenie celej schémy prepojení medzi dvomi osobami na prepojenia.verejne.digital. Fialovou farbou je znázornený politik, oranžovou firmy s kontaktom na politiku. Hrubá sivá čiara znázorňuje jednu z najkratších ciest medzi vyhľadanými osobami.

Na Slovensku vraj každý každého pozná. Je to naozaj tak? Ktorí politici alebo ktoré politické strany sú blízke danej firme, alebo danej osobe? Spustili sme nové prepojenia.verejne.digital, kde si môžete vyhľadať

  • prepojenia medzi dvomi osobami či firmami,
  • prepojenie konkrétnej osoby alebo firmy na politiku.

Prepojenia medzi dvomi osobami alebo firmami

Napríklad v roku 2016 bolo medializované prepojenie medzi vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a podnikateľom Ladislavom Bašternákom. Takéto spojenie je na prepojenia.verejne.digital ľahko dohľadateľné, viď obrázok:

Vyhľadanie najkratšieho prepojenia medzi dvomi osobami na prepojenia.verejne.digital.

Takýmto spôsobom zobrazujeme jedno najkratšie prepojenie medzi vyhľadávanými osobami alebo firmami. Niektoré prepojenia, najmä tie väčšej dĺžky, však môžu niekedy byť aj náhodné. Často je preto dôležité pozrieť sa, či je medzi danými osobami alebo firmami prepojení viac. Na to slúži naša automatická vizualizácia celej schémy ich prepojení, ktorá sa aktivuje tlačidlom Zobraziť graf v pravej hornej časti aplikácie.

Prepojenie osoby alebo firmy na politiku

V mnohých prípadoch nás zaujíma prepojenie len jednej konkrétnej osoby alebo firmy na ľubovoľných politikov, nominantov alebo politické strany. Na to slúži naša druhá nová funkcia, ktorá sa aktivuje pri vyplnení len prvého z dvoch vyhľadávacích políčok na prepojenia.verejne.digital. V takom prípade automaticky zobrazíme schému prepojení na tých politikov a tie politické strany, ktoré majú k vyhľadanej osobe alebo firme najbližšie. Takto je možné získať základný prehľad o tom, k akému typu politikov má daná firma blízko, viď príklad na obrázku.

Automaticky vygenerovaná vizualizácia schémy prepojení konkrétnej firmy (Penta) na politikov.

Dáta

Dáta, ktoré zobrazujeme, pôvodne pochádzajú najmä z Registra právnických osôb a z Registra partnerov verejného sektora (koneční užívatelia výhod). Za poskytnutie dát v štruktúrovanej podobe ďakujeme ekosystem.slovensko.digital, FinStat.sk a UvoStat.sk.

Algoritmy

V našej aplikácii Prepojenia databázu fyzických a právnických osôb (firiem) reprezentujeme ako graf, v ktorom jednotlivé vrcholy predstavujú konkrétne osoby a firmy, a hrany vyjadrujú rôzne druhy vzťahov medzi vrcholmi. Príkladmi možných druhov vzťahov sú “Konateľ”, “Spoločník”, “Konečný užívateľ výhod”, alebo “Susedia” (pokiaľ na rovnakej adrese sídli len malý počet osôb a firiem).

Všetky vyššie popísané funkcie vyhľadávajúce prepojenia momentálne používajú varianty breadth-first-search (BFS, prehľadávanie do šírky), nakoľko všetky druhy vzťahov sú zatiaľ reprezentované hranami rovnakej dĺžky 1.

Pri vyhľadávaní ľubovoľného najkratšieho prepojenia medzi dvoma osobami alebo firmami ide o štandardné využitie BFS pre nájdenie najkratšej cesty v neváhovanom grafe. Pri vizualizácii schémy prepojení medzi dvomi osobami alebo firmami zobrazujeme všetky najkratšie cesty medzi nimi — v tom prípade po skončení BFS pre každý vrchol postupne zistíme, či leží na nejakej najkratšej ceste alebo nie, a ak nie, vo výslednej schéme ho nezobrazíme.

Pri vyhľadávaní prepojení jednej osoby alebo firmy na ľubovoľných politikov necháme BFS bežať až do vyčerpania zvoleného limitu počtu navštívených vrcholov. Následne pre každý navštívený vrchol postupne zistíme, či leží na nejakej najkratšej spojnici medzi vyhľadanou osobou/firmou a nejakým politikom. Vo výslednej schéme potom zobrazíme len tie vrcholy, ktoré túto podmienku spĺňajú.

Budúcnosť

Schopnosť automaticky detekovať a zobrazovať prepojenia medzi osobami, firmami na jednej strane, a politikmi a politickými stranami na strane druhej, plánujeme využiť v ďalších existujúcich a nových aplikáciách verejne.digital.

Galéria

Na záver pár ďalších príkladov vizualizácií, ktoré môžete získať použitím našej aplikácie:

Automaticky vygenerovaná vizualizácia schémy prepojení jednej osoby (Ivan Kmotrík) na politikov.
Automaticky vygenerovaná vizualizácia schémy prepojení jednej mediálne známej osoby (Antonino Vadala) na politikov.
Čiastočný výrez automaticky vygenerovanej vizualizácie schémy prepojení jednej mediálne známej osoby (Marian Kočner) na politikov.