Verejne.Digital
Verejne.Digital

Verejne.Digital

Počítače dokážu rozoznať ľudskú reč, či riadiť auto. My chceme aplikovať podobné inteligentné funkcie na dáta zverejňované slovenskými verejnými inštitúciami.