Ko tad mēs darīsim, „izejot ielās”?

Man bieži tiek uzdots jautājums — ko tad mēs darīsim, “izejot ielās”? Viens kungs rakstīja, ka viņš katru dienu esot ielās. Mēģināšu koncentrētāk paskaidrot šī mana aicinājuma būtību.

Es, aicinot pulcēties 10. oktobrī, esmu minējis rindu pēdējā laika nejēdzību, kuras visus mūs apgrūtina, kaitina vai pat iznīcina mūsu parastās normālās dzīves. Es aicinu pulcēties, lai mūsu valsts pie varas esošā politiskā elite, lēmēji un šo lēmumu realizētāji, ierauga ārpus virtuālās realitātes, ka nepiekrītošo ir daudz. Patiesībā, ļoti daudz. Vairāk nekā raksta komentārus, laiko manus un man līdzīgi domājošo rakstus, izplata tos.

Es aicinu pulcēties, lai apliecinātu — mēs nepiekrītam! Mēs gribam dzīvot savas dzīves, paši lemt par to, kādas tās būs. Mēs negribam vēlreiz dzīvot sabiedrībā, kur “kopējā labuma vārdā” notiek cilvēku apspiešana. Mēs negribam dzīvot sabiedrībā, kur gadiem realizētā nesaimnieciskā ekonomiskā politika tiek vienmēr kompensēta ar līdzekļu pārdali — nodokļu palīdzību. Šādi varētu turpināt, jo saraksts ir ļoti garš. Bet ne tagad.

Tagad es gribu pateikt vēl vienu lietu.

Mēs, latvieši, krievi, Latvijas iedzīvotāji, uzskatām, ka protam izdzīvot zem dažādām varām. Mēs protam pielāgoties. Patiesībā mēs regulāri, un to var redzēt mūsu zemes vēsturē, protam palaist garām brīdi, kad ir “jākaujas”. Un ļoti labi protam dūres vicināt, kad “kautiņš jau ir beidzies”. Krieviem ir ļoti labs teiciens par dūru vicināšanu pēc…

Vēl mēs protam pēc tam, kad esam palaiduši garām īsto momentu, mēģināt visādi šo kaunu par savlaicīgu nedarīšanu “nomazgāt”, sakot — mums jau nebija izvēles/iespējas. Bija! Tikai nevajag palaist pašiem šo momentu garām.

Tāpat mēs ļoti labi esam iemācījušies būt neapmierināti ar notiekošo, ar valsts aparāta izturēšanos pret mums, aktīvi apspriežot šis nejēdzības un sūdzoties virtuvēs. Jā, bija laiks, kad nepiekrist varēja tikai virtuvē, šaurā draugu lokā. Bija laiks, kad, lai uzzinātu ko citu, nekā rāda TV un translē mūsu radio, mēs pa naktīm klausījāmies čerkstošo BBC krievu valodā.

Nobeigumā. Es aicinu šoreiz nepalaist garām mirkli, kad ir visas iespējas mierīgā, civilizētā, likumdošanā paredzētā, demokrātiskā veidā darīt zināmu mūs de iure un de facto pārvaldošajiem cilvēkiem, ka mēs nepiekrītam un neesam ar mieru atteikties no savām dzīvēm tādēļ, ka pie varas esošie un sevi par “progresīvi domājošiem” uzskatošie ir nolēmuši, ka zina labāk, ko mums visiem vajag “kopējā labuma dēļ”.

Šādi procesi notiek visur pasaulē. Nepalaidīsim garām brīdi, kad vēl ir visas iespējas iestāties par savām tiesībām un vērst notiekošo uz labu. Lai Dievs mums palīdz, un lai Dievs mūs svētī!

Aldis Gobzems / pietiek.com

Written by

Viedokļi, komentāri un to analīze

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store