Man bieži tiek uzdots jautājums — ko tad mēs darīsim, “izejot ielās”? Viens kungs rakstīja, ka viņš katru dienu esot ielās. Mēģināšu koncentrētāk paskaidrot šī mana aicinājuma būtību.

Es, aicinot pulcēties 10. oktobrī, esmu minējis rindu pēdējā laika nejēdzību, kuras visus mūs apgrūtina, kaitina vai pat iznīcina mūsu parastās normālās dzīves. Es aicinu pulcēties, lai mūsu valsts pie varas esošā politiskā elite, lēmēji un šo lēmumu realizētāji, ierauga ārpus virtuālās realitātes, ka nepiekrītošo ir daudz. Patiesībā, ļoti daudz. Vairāk nekā raksta komentārus, laiko manus un man līdzīgi domājošo rakstus, izplata tos.

Es aicinu pulcēties, lai apliecinātu — mēs nepiekrītam! Mēs gribam dzīvot savas dzīves, paši lemt par to, kādas tās būs. Mēs negribam vēlreiz dzīvot sabiedrībā, kur “kopējā labuma vārdā” notiek cilvēku apspiešana. Mēs negribam dzīvot sabiedrībā, kur gadiem realizētā nesaimnieciskā ekonomiskā politika tiek vienmēr kompensēta ar līdzekļu pārdali — nodokļu palīdzību. Šādi varētu turpināt, jo saraksts ir ļoti garš. …


Politiķu Daniela Pavļuta (“Attīstībai/Par!”, AP) un Jāņa Iesalnieka (Nacionālā apvienība, NA) attiecību šovā jauns cēliens. Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vairākums trešdien lēma ierosināt Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu saistībā ar deputāta Iesalnieka mikroblogošanas vietnē “Twitter” pārpublicēto jeb retvītoto ierakstu, kurā esot pausts naids pret LGBT personām Latvijā.

Komisija vienojās kādā no nākamajām sēdēm spriest par to, vai ētikas kodekss ir pārkāpts, attiecīgi lemjot arī par iespējamo sodu.

Iesalniekam nedraud publiska nopēršana, izvārtīšana vistu spalvās vai piesiešana pie kauna staba. Visbargākais sods paredz izteikt deputātam rakstveida brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt komisijas lēmumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. …


Pirms nu jau vairāk nekā simts gadiem Krievijas revolūcija pasauli satricināja tā, ka pārējā cilvēce vēl ilgi nespēja attapties. Ar komunistiem baidīja bērnus. Tagad komunistiskā ļaunuma impērija, kā PSRS savulaik nosauca ASV 40. prezidents Rolands Reigans, sen kā aizslaucīta vēstures mēslainē, un izaugusi vesela paaudze, kura par tās kādreizējo eksistenci zina tikai pēc nostāstiem. Tāpēc nav brīnums, ka kādreizējā antikomunisma citadelē — ASV zem BLM kustības karogiem briest jauna kreiso radikāļu revolūcija.

Ja pirms simts un pat vēl piecdesmit gadiem pasaule skatījās uz PSRS kā uz negatīvo piemēru — kā nevajag dzīvot, tad tagad arī mēs, raugoties uz šodien ASV notiekošo, varam ieskatīties nākotnes spogulī. Ja mēs aktīvi nepretosimies, tad kreisā radikālisma rēgs, par kura klīšanu pār pasauli savulaik tā priecājās Kārlis Markss, ne tikai klīdīs, bet drīz arī valdīs pār pasauli. ASV jau burtiski gāžas totalitārisma bezdibenī. Cilvēki tiek vajāti tikai par nepietiekamu atbalstu kreiso radikāļu ideoloģijai, gluži kā Ziemeļkorejā par nepietiekami skaļu un aizrautīgu raudāšanu dižā vadoņa piemiņas pasākumā. …

About

Versijas

Viedokļi, komentāri un to analīze

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store