Dự đoán kết quả xsmn thứ 2 ngày 4–1

Dự đoán xsmn hôm nay thứ 2 ngày 4/1 gồm 3 tỉnh tham gia mở thưởng là Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.

Dự đoán xổ số CÀ MAU

Đặc biệt:Đầu 6 ,Đuôi 1

Cầu Loto VIP:25–57

Loto Xiên:(13–54)(63–47)(87–69)(41–19)

Loto về nhiều:89–43–34–02

Loto lâu không về:55–86–94–28

Dự đoán xo so HỒ CHÍ MINH

Đặc biệt:Đầu 5 ,Đuôi 6

Cầu Loto VIP:18–76

Loto Xiên:(02–54)(64–41)(69–25)(34–06)

Loto về nhiều:68–05–46–87

Loto lâu không về:07–67–23–63

Dự đoán xổ số ĐỒNG THÁP

Đặc biệt:Đầu 4 ,Đuôi 3

Cầu Loto VIP:14–36

Loto Xiên:(22–56)(87–96)(13–98)(26–64)

Loto về nhiều:14–26–76–98

Loto lâu không về:25–35–52–83

Cầu đẹp nhất trong ngày:Soạn CAU <Mã Tỉnh> gửi 8585

Like what you read? Give vetinhinet a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.