Твої б слова да Делівері в вуха!
Anastasiia Syniepolska
21

З того що я знаю про справді велики консалтинги, то там все просто: постійна робота з цінностями і федералізація компанії на маленькі незалежні юніти під великою парасолькою одного бренду. Так що може й не так погано, що це все по суті незалежні компанії — можливо це єдиний метод, при якому воно масштабується далі певного розміру.

Like what you read? Give Victor Haydin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.