Việt Nhật Power — Máy phát điện công nghiệp cũ
Việt Nhật Power — Máy phát điện công nghiệp cũ

Việt Nhật Power — Máy phát điện công nghiệp cũ

Công ty máy phát điện Việt Nhật đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Máy Phát Điện, cùng với đội ngũ kỹ sư được tuyển dụng từ các trường có đạo tạo cơ khí