Viettelz — Cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ, chính sách, chương trình khuyến mãi Viettel Telecom.

  • Tên: Viettel Huyện Đắk Hà
  • Email: Viettelz2004@gmail.com
  • Tổng đài: 0260 2244 678
  • Địa chỉ: Số 05A Đào Duy Từ, TT. Đắk Hà, Đăk Hà, Kon Tum.

About

Telecom Viettelz

https://viettelz.com — Cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ, chính sách, chương trình khuyến mãi Viettel Telecom.

Get the Medium app