Bài thiết kế 19: Bó đũa

Chắc ở các nước dùng đũa đều có câu truyện bó đũa khoẻ hơn cái đũa. Trong ngành thiết kế cũng vậy. Một đơn vị hình hay chữ không ý nghĩa bằng một tập thể các hình hay chữ đặt cạnh nhau.

Bạn nhìn bố cục của tờ báo Thời Đại New York dưới đây xem. Mắt con người thường sẽ tự động nhóm những nội dung gần nhau lại với nhau. Chỉ cần liếc qua là mình hôm nay có 4 bài viết chính.

Vừa rồi là việc giúp người dùng phát hiện ra các nhóm bằng các gom các hình chữ liên quan với nhau lại gần nhau. Thế còn việc người dùng tiếp thu thì sao?

Trong lý thuyết tâm lý học thì não người có thể tạm ghi nhớ khoảng 7 cục thông tin cùng một lúc, các nghiên cứu gần đây thì bảo 4 cục là căng. Hãy lấy một ví dụ về việc chia thông tin thành cục. Số điện thoại ở Mỹ năm 2017 có 10 chữ số, như là 4157772777. Nhưng thường khi đăng lên danh bạ hoặc biển hiệu người ta hay tách thành 415–777–2777. Khi tách thế này người xem sẽ nhớ dễ hơn rất nhiều vì mỗi phần chỉ nhẩm 3 hoặc 4 chữ số (cục).

Hãy vận dụng tuyệt chiêu bó đũa này trong các bố cục phần nhé. Khi bạn sắp xếp các đồ vật gần nhau sẽ giúp người ta nhận biết đấy là một nhóm. Trong mỗi nhóm bạn đừng để quá nhiều đồ kiểu người ta nhìn rồi lại quên ngay ở đấy có gì luôn.

Like what you read? Give Hai thằng tập viết a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.