Bài thiết kế 14: Cây trong nhà

Người ta bảo con người đẻ ra có tính hướng thiện, hướng nội , hướng ngoại, v.v. Còn một hướng nữa là hướng cây.

Con người thích nhìn, ngửi, và nghe thấy thiên nhiên. Đặc biệt là ngày nay khi thành phố càng ngày càng to và xu hướng kiến trúc hiện đại hoá tối giản hoá càng ngày càng thịnh hành. Có cái gì đó rất yên bình khi con người nhìn thấy một thảm cỏ xanh mướt. Hay đấy là cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy thành phố machupichu nằm giữa hàng núi giữa rừng Peru. Đôi lúc, nó chỉ cần là khoảnh khắc chú tâm nhìn chậu hoa nhài và thấy sao mỗi cánh hoa nở ra lại đều và thơm như vậy.

Rất nhiều công ty công nghệ để ý tới và áp dụng hiện tượng hướng cây này. Ở trụ sở Google ở Mountain View, họ bỏ ra một năm trời bới tung khoảng không giữa các toà nhà để trồng các loại hoa cỏ bốn mùa và lắp đường đi bộ ngoằn nghèo, khuyến khích nhân viên cảm thụ thiên nhiên giữa các buổi họp. Biết đâu ý tưởng sắp tới lại từ bụi cây dại mà sao thì sao.

Ở Hà Nội chắc nhiều người cũng biết đến trang trại Thung Mây. Ngay ngoài ngoại ô trên đường cao tốc rẽ vào, từ già đến trẻ đều thích đắm mình trong một cái sự thiên nhiên xanh rờn mà vẫn đầy đủ wifi và bbq.

Con người hướng cây, vì cây cỏ cũng là một phần của con người. Một chậu cây bé trong cả một toà nhà cao tầng chắc cũng không đủ tăng được năng suất của cả công ty. Nhưng tạo cơ hội cho mỗi người dừng bước trước bóng một cây đa trong cuộc sống hàng ngày cũng một phần nào làm họ bình an và chú tâm hơn.

~ Ký tên bánh cuốn

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.