Nhật ký UX 24: Cùng hướng

Hôm nay mình nghe một buổi phỏng vấn của một quản lý thiết kế. Ông ấy kể là hàng ngày đều hỏi tất cả mọi người có khoẻ không và thường nhận được câu trả lời khác nhau. Có nhóm sẽ bảo với ông là rất khoẻ, mọi việc đều ổn, nhưng nhóm khác mà báo cáo cho nhóm đấy hay được nhóm đấy báo cáo lại trả lời là yếu lắm, việc gì cũng hỏng.

Công việc của ông ấy chắc chẳng bao giờ xong, chỉ đến khi nào từ trên xuống dưới đều cùng một hướng đi thì tổ chức đấy mới khoẻ.

Trong thiết kế, nếu bạn làm được sao cho các chuyển động phối hợp nhịp nhàng với nhau để đi cùng hướng, hát cùng nhịp thì người dùng sẽ nhận thức được hệ thống hoạt động đồng đều với nhau, không có gì bị loạn.

Cũng giống như mấy cành cây leo sau đây vậy. Chúng leo cùng hướng thật khoẻ khoắn chứ không chỉ chỏ khắp nơi bán sống bán chết.

Bạn khoẻ không?