Hình như là trầm cảm sinh ra nhảm.

Tự mình tìm đến những ngõ cụt của phương hướng đã định trước..không hẳn đã là sai lầm..vì trong đó còn nhiều thứ được đúc kết ra..người ta gọi nó là kinh nghiệm…

Ai cũng phải thất bại..không ai có thể hoàn hảo..Có những con đường không phải chỉ việc vẽ ra để đi..có những khung cảnh không chỉ đẹp mãi mãi..Tôi đã từng cảm nhận những cái thú vị..những cái khô khan..nhưng dường như là không đủ với 1 chàng trai 23 tuổi này..Tôi cần phải cố gắng..Cố gắng hơn nữa..Để được mong 1 ngày nào đó..những gì tôi hoạch định sẽ đi vào đúng cái lối rẽ mà tôi đã dùng cả tương lai đánh đổi vào nó..

“Trên 1 con đường..có hàng ngàn hàng vạn bước đi tiếp nối..Bạn có thể bước chậm..nhưng cuối đường..bạn vẫn có thể đặt chân nếu muốn “ .