Het “Bullish” Argument Voor Bitcoin (Deel 2)

De kenmerken van een goed oppotmiddel

Vijay Boyapati
Mar 14, 2018 · 9 min read

Wanneer oppotmiddelen met elkaar concurreren, zijn het de specifieke kenmerken die het een oppotmiddel mogelijk maken om anderen te overtreffen en de vraag ernaar de vergroten. Hoewel veel goederen als oppotmiddelen in gebruik zijn geweest, kwamen er bepaalde kenmerken bovendrijven waar de vraag in het bijzonder groot naar was en die het goederen met deze eigenschappen mogelijk maakten om de concurrentiestrijd met andere goederen te winnen. Een ideaal oppotmiddel is:

 • Duurzaam: het goed mag niet bederfelijk of gemakkelijk te vernietigen zijn. Tarwe is dus geen ideaal oppotmiddel.
 • Draagbaar: het goed moet gemakkelijk te vervoeren en op te slaan zijn, zodat het tegen verlies of diefstal kan worden beveiligd en de handel over lange afstanden kan worden vergemakkelijkt. Een koe is dus minder ideaal dan een gouden armband.
 • Fungibel: elk exemplaar van het goed moet perfect inwiselbaar zijn voor elk ander exemplaat van het goed van dezelfde hoeveelheid. Zonder fungibiliteit blijft het probleem van het samenvallen van behoeftes onopgelost. Zo is goud idealer dan diamanten, die onregelmatig van vorm en kwaliteit zijn.
 • Verifieerbaar: het goed moet snel als authentiek kunnen worden herkend en geverifieerd. Eenvoudige verificatie verhoogt het vertrouwen van de ontvanger in de handel en vergroot de kans dat een transactie wordt voltooid.
 • Deelbaar: het goed moet gemakkelijk deelbaar zijn. Hoewel deze eigenschap minder belangrijk was in vroege samenlevingen waar de handel weinig voorkwam, werd het belangrijker naarmate de handel bloeide en de uitgewisselde hoeveelheden kleiner en nauwkeuriger werden.
 • Schaarsheid: Zoals Nick Szabo stelt, moet een monetair goed “fraudebestendige kostbaarheid” hebben. Met andere woorden, het product mag niet overvloedig of gemakkelijk te verkrijgen of te produceren zijn. Schaarste is misschien wel het belangrijkste kenmerk van een oppotmiddel, omdat het inspeelt op de aangeboren menselijke wens om datgene te verzamelen wat zeldzaam is. Het is de bron van de oorspronkelijke waarde van oppotmiddelen.
 • Gevestigde geschiedenis: hoe langer het goed door de samenleving als waardevol wordt ervaren, hoe groter de aantrekkingskracht ervan als oppotmiddel. Een lang gevestigd oppotmiddel zal moeilijk te vervangen zijn door een nieuwe “upstart”, behalve door kracht van verovering of als het nieuwe oppotmiddel een belangrijk voordeel geniet onder de andere hierboven vermelde kenmerken.
 • Censuurbestendig: een nieuwe eigenschap die steeds belangrijker wordt in onze moderne, digitale samenleving met alomtegenwoordige surveillance is censuurbestendigheid. Dat wil zeggen, hoe moeilijk het is voor een externe partij zoals een bedrijf of staat om de eigenaar van het goed te beletten het in zijn bezit te houden en te gebruiken. Goederen die censuurbestendig zijn, zijn ideaal voor degenen die onder regimes leven die proberen kapitaalcontroles af te dwingen of verschillende vormen van vreedzame handel te verbieden.

De onderstaande tabel rangschikt Bitcoin, goud en fiatgeld (zoals dollars) volgens de hierboven genoemde kenmerken en wordt gevolgd door een toelichting van elke rangschikking.

Duurzaamheid:

Goudmunten die in de Oudheid als geld werden gebruikt, hebben vandaag de dag nog steeds een grote waarde. Fiatvaluta’s en Bitcoin zijn in essentie digitale data die ook een fysieke vorm kunnen aannemen (zoals papieren geld). Het is dus niet zozeer hun fysieke verschijningsvorm waarvan de duurzaamheid in aanmerking moet worden genomen (omdat een oud dollarbiljet kan worden ingewisseld voor een nieuw biljet), alswel de duurzaamheid van de instelling die ze uitgeeft.

In het geval van fiatvaluta’s zijn door de geschiedenis heen veel regeringen met hun eigen valuta’s opgekomen en ten onder gegaan. De Papiermark, Rentenmark en Reichsmark van de Weimar-republiek hebben geen waarde meer omdat de instelling die ze heeft uitgegeven niet meer bestaat. Als de geschiedenis een leidraad is, zou het dwaasheid zijn om fiatvaluta’s als duurzaam op lange termijn te beschouwen — de US-dollar en het Britse pond zijn in dit opzicht relatieve anomalieën.

Bitcoins, die geen instantie van uitgifte hebben, kunnen als duurzaam worden beschouwd zolang het netwerk dat ze beveiligt blijft bestaan. Aangezien Bitcoin nog in zijn kinderschoenen staat, is het nog te vroeg om sterke conclusies te trekken over zijn duurzaamheid. Er zijn echter bemoedigende tekenen dat het netwerk, ondanks prominente voorbeelden van natiestaten die proberen Bitcoin te reguleren en ondanks jarenlange aanvallen van hackers, nog steeds functioneert en een opmerkelijke mate van “anti-fragiliteit” vertoont.

Draagbaarheid:

Fiatvaluta’s, die in essentie digitaal zijn, zijn ook zeer draagbaar. Door de regelgeving van de overheid en kapitaalcontroles is het echter mogelijk dat grote waardeoverdrachtendagen duren of helemaal niet mogelijk zijn. Cash geldmiddelen kunnen worden gebruikt om kapitaalcontroles te vermijden, maar dan worden het risico van opslag en de transportkosten aanzienlijk.

Door zijn fysieke vorm en zijn extreme dichtheid is goud veruit het minst draagbaar. Het is dan ook geen wonder dat het grootste deel van het edelmetaal nooit wordt vervoerd. Wanneer edelmetaal wordt overgedragen tussen een koper en een verkoper is het meestal alleen het eigendomsrecht van het goud dat wordt overgedragen, niet het fysieke edelmetaal zelf. Het overbrengen van fysiek goud over grote afstanden is kostbaar, riskant en tijdrovend.

Fungibiliteit:

Fiatvaluta’s zijn daarentegen slechts zo fungibel als de uitgevende instellingen toelaten. Hoewel het mogelijk is dat een fiat bankbiljet gewoonlijk op dezelfde manier wordt behandeld als een ander bankbiljet door handelaren die het accepteren, zijn er gevallen waarin grote bankbiljetten anders worden behandeld dan kleine biljetten.

Zo heeft de Indiase regering, in een poging om de onbelaste grijze markt van India uit te roeien, de biljetten van 500 en 1000 roepie volledig gedemonetiseerd.

De demonetisering zorgde ervoor dat 500 en 1000 roepiebiljetten werden verhandeld met een korting op hun nominale waarde, waardoor ze niet langer echt fungibel waren met de kleine coupures.

Bitcoins zijn fungibel op netwerkniveau, wat betekent dat elke Bitcoin bij verzending op het Bitcoin netwerk hetzelfde behandeld wordt. Omdat Bitcoins echter traceerbaar zijn op de blockchain, kan een bepaalde Bitcoin door het gebruik ervan in de illegale handel worden aangetast en kunnen handelaren of beurzen genoodzaakt zijn dergelijke besmette bitcoins niet te accepteren.

Zonder verbeteringen in de privacy en anonimiteit van het netwerkprotocol van Bitcoin kunnen Bitcoins niet als even fungibel als goud worden beschouwd.

Verifieerbaarheid:

Goud is ook niet immuun voor namaak. Geavanceerde criminelen hebben verguld wolfraam gebruikt als een manier om investeerders voor de gek te houden zodat ze betalen voor vals goud.

Bitcoins daarentegen kunnen met wiskundige zekerheid worden geverifieerd. Met behulp van cryptografische handtekeningen kan de eigenaar van een Bitcoin publiekelijk bewijzen dat ze wel degelijk de Bitcoins bezit die ze beweert te bezitten.

Deelbaarheid:

Fiatvaluta’s zijn meestal deelbaar in kleine muntjes met weinig koopkracht, waardoor ze in de praktijk deelbaar genoeg zijn. Hoewel goud fysiek deelbaar is, is het lastig te gebruiken wanneer het wordt opgedeeld in hoeveelheden die klein genoeg zijn voor dagelijkse handel met een lage waarde.

Schaarsheid:

Gevestigde geschiedenis:

Als Bitcoin nog 20 jaar bestaat, zal er een bijna universeel vertrouwen zijn dat het voor altijd beschikbaar zal zijn, net zoals mensen geloven dat het internet een permanent kenmerk van de moderne wereld is.

Censuurbestendigheid:

Bitcoin blinkt uit op vlak van de meeste hierboven vermelde attributen, waardoor het moderne en oude monetaire goederen overtreft en een sterke stimulans biedt voor toenemende adoptie. Vooral de krachtige combinatie van censuurbestendigheid en absolute schaarste is voor veel vermogende beleggers een zeer krachtige drijfveer geweest om een deel van hun vermogen te investeren in dit nieuwe oppotmiddel.

Deel 3…

Deel 1 van dit artikel

Erkenning

  Vijay Boyapati

  Written by

  Tu ne cede malis, sed contra audentior ito