Wonend in een heel gewoon huis, in een gewoon dorp terwijl de kinderen naar een heel gewone christelijke basisschool gaan, scroll ik langs de foto’s die we precies een jaar geleden maakten. Gertjan reisde door Senegal en de patiënt selecties waren in volle gang. Ik besluit er een paar te plaatsen om een beeld te geven hoe de wereld er om ons heen eruitzag en om een indruk te geven wat ons bezighield.

Image for post
Image for post

Aan het verblijf in Senegal kwam abrupt een eind. Toen alle operaties werden stopgezet en de Africa Mercy niet langer in Senegal kon blijven, zijn we als gezin teruggekeerd naar Nederland. De mensen en het werk waaraan we ons met zoveel liefde toewijden, moesten we plotseling achterlaten.

Veel van de vrijwiligers die aan boord werkten, zijn direct in hun thuisland aan het werk gegaan in ziekenhuizen.

Inmiddels zijn we al even in Nederland. Het leven aan boord lijkt soms surreëel. Vreemd hoe snel dingen kunnen veranderen in zo korte tijd. …


Allereerst willen we iedereen heel erg bedanken voor alle begripvolle reacties die we afgelopen week hebben ontvangen. Heel mooi om te zien dat zoveel mensen ons steunen en een warm hart toedragen.

Ongelooflijk dat ik twee weken terug in Senegal voor de tandheelkundig kliniek zat met een kladblok en onderstaande schreef;

Woensdag 4 maart

Ik zit tegenover de tand kliniek. Vanuit het naastgelegen gebouw hoor ik kinderstemmetjes die herhalen wat de juf zingt. Het is zo’n 28 graden in de ochtendzon. Naast me staan banken met wachtende patiënten. Mensen met tandpijn en opgezwollen kaken, toe aan een behandeling.

Wie heeft het nooit ervaren? Tandpijn! Knagend, dof of scherp. Het houdt je uit je slaap, belemmert je. In alle vormen is het een pijnlijke gewaarwording. Wie gaat er dan niet naar de tandarts? …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store