De Global Mercy is de haven van Antwerpen binnengevaren. Ons nieuwe thuis. Onder luidt gejuich en gejoel hebben we haar onthaald. Een explosie van gevoelens ging er door ons toeschouwers heen. Ontroering, verwondering en blijdschap over dit prachtige schip waar we zo lang van hebben gedroomd.


De Global Mercy is de haven van Antwerpen binnengevaren. Ons nieuwe thuis. Onder luidt gejuich en gejoel hebben we haar onthaald. Een explosie van gevoelens ging er door ons toeschouwers heen. Ontroering, verwondering en blijdschap over dit prachtige schip waar we zo lang van hebben gedroomd.


en dat is het vieren waard.

Knuffelende kinderen, een huilende vrouw (grapje.. lees; zwaaiende) en plankgas. Gertjan is op weg naar Antwerpen, ons nieuwe huis is in aantocht. Na het lange wachten en werken vanuit huis, voelt naar je werk toe kunnen gaan als een feest, alsof je uitgaat. …


en dat is het vieren waard

Knuffelende kinderen, een huilende vrouw (grapje.. lees; zwaaiende) en plankgas. Gertjan is op weg naar Antwerpen, ons nieuwe huis is in aantocht. Na het lange wachten en werken vanuit huis, voelt naar je werk toe kunnen gaan als een feest, alsof je uitgaat. …


Terwijl de erwtensoep pruttelt en de geur zich door het huis verspreidt, kan ik schrijven dat Gertjan op dit moment aan boord van het schip, de Africa Mercy is. …


In het weekend liep ik over het strand. Alleen. Met mijn gedachten. Ik was begonnen in een mooi boek. Maar het boek liet ik thuis. Zo liep ik op het strand, mijmerde en bad. Om wat is, wat was en het komende onbekende.

Kijkend naar ons gezin kun je denken…


Wonend in een heel gewoon huis, in een gewoon dorp terwijl de kinderen naar een heel gewone christelijke basisschool gaan, scroll ik langs de foto’s die we precies een jaar geleden maakten. Gertjan reisde door Senegal en de patiënt selecties waren in volle gang. …


Aan het verblijf in Senegal kwam abrupt een eind. Toen alle operaties werden stopgezet en de Africa Mercy niet langer in Senegal kon blijven, zijn we als gezin teruggekeerd naar Nederland. De mensen en het werk waaraan we ons met zoveel liefde toewijden, moesten we plotseling achterlaten.

Veel van de…


Allereerst willen we iedereen heel erg bedanken voor alle begripvolle reacties die we afgelopen week hebben ontvangen. Heel mooi om te zien dat zoveel mensen ons steunen en een warm hart toedragen.

Ongelooflijk dat ik twee weken terug in Senegal voor de tandheelkundig kliniek zat met een kladblok en onderstaande…


Jamm rekk, vrede alleen.. Vrede is een van de meest hoogstaande waarden in dit land. In iedere groet komt het woord terug.

We blijven prachtige mensen ontmoeten, horen naast verhalen van wanhoop heel inspirerende verhalen en zien dagelijks de gevolgen van zowel gebrek als overvloed. …

Vijfaanboord Van Mercy Ships

Wonen en werken als vrijwilliger op een ziekenhuis schip dat uit vaart naar de armste landen om gratis medische zorg te verlenen omdat ieder mens waardig is.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store