Een surfboard bouwen

Vijfaanboord Van Mercy Ships
2 min readMay 15, 2018

--

Een surfboard bouwen

Als Zeeuw gefascineerd door water en golven, prachtig en angstaanjagend onbekend blauw. Kreeg ik de kans in Cameroon om te leren surfen. Nate, Caleb en Jonas ,3 vrijwilligers aan boord leerde het me in een paar vrije zaterdagen. Samen gingen we een uitdaging aan om een houten board te maken in de timmerwerkplaats aan boord, zo konden we elkaar leren kennen door schurende vragen te stellen in de avonduren, vaak vermoeid van de dag.

Uit welk hout ben je gemaakt? Welke vorm wil je aan nemen? Zullen we drijven of zinken als we zo door gaan?

“Het hout moest uitgehold worden om balast kwijt te raken”

Als het eten van morgen vraag nummer één is, voelt absurd om hier te filosoferen over het leven. Als een onrechtmatig recht voor de bevoorrechte van de aarde. Ver vooruit denken en plannen zet ons op de stoel van oordeler over degene die dat niet doen, niet willen, niet kunnen. De historische kloof van donker en licht is pijnlijk voelbaar in het alledaagse. Ongelijkheid als hard-hout, schuren verandert ogenschijnlijk niks.

“You cannot stop the waves, you can learn how to surf”

Dit jaar heeft me lichter gemaakt en ik heb meer vorm gekregen. Zachter in oordeel en eerlijker in gesprek. Veel golven hebben me gedesoriënteerd boven water laten komen, happend naar lucht. Maar ook heb ik gesurft van blijdschap op de golf van recht en herstel in mensenlevens.

“Luctor et emergo”

Originally published at .

--

--

Vijfaanboord Van Mercy Ships

Wonen en werken als vrijwilliger op een ziekenhuis schip. We varen uit naar landen om gratis medische zorg te verlenen, om ongelijkheid te verkleinen.