Українська вища освіта — мертва. Тримайтесь від неї подалі.
Dmytro Semenov
431104

Прочитала. На рахунок ІТ — справедливо. На рахунок ще десятка-другого спеціальностей, часто штучно “притягнутих за вуха” до наших ВУЗів — теж справедливо. А лікарям і юристам як? Теж курси проходити? Вчителям? Професії ж не тільки з економістів і ІТ складаються. Та й навіть в Україні є непогані ВУЗи, де йдуть в ногу з часом. Хоча їх і мало)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Viktoria Gutsulyak’s story.