Търпение и постоянство — статия за фитнес и още нещо.

Тренираш активно. Бърпита, подскоци, гири, дъмбели, тичане, клекове, напади до безкрай.

Всеки ден си в залата.

Пазаруваш храната си за седмицата и в найлоновата чантичка няма нищо, съдържащо бяла захар, а само био и супер храни. Храниш се здравословно (да, да! Дори и когато приятелите ти хапват пица!). Но все още не виждаш резултат!?

Здравей и добре дошла в клуба!

Ако има нещо, което съм разбрала относно фитнеса — то е, че той учи нетърпеливите (като мен и теб) на търпение.

Да, важна е храната! Да, важни са тренировките! Но има и още нещо — търпение и постоянство. Резултатите не се постигат за една нощ, нито за един месец. На тях им трябва време, търпение и постоянство. До болка знам колко трудно се променя тялото. И въпреки това никога няма да се откажа да го “стресирам” с тренировки, да го мъча, да го променям.

Не няма да се откажа и ти също няма да се откажеш, защото ние с теб сме избрали този начин на живот не само заради резултатите нали? Ами, чувството на удовлетворение и ендорфините след тренировка? Те са много повече от няколко изразени коремни мускула.

Затова аз избрах да вярвам в процеса.

Да му се наслаждавам. Защото всяка малка победа е също толкова сладка!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.