Review ໂມງທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາກຫຼາຍຍີ່ຫໍ້

seiko neo classic ໂມງສຳລັບຜູ້ຊາຍ ສາຍສະແຕນເລສ ລຸ້ນ SUR 243 P1
 • ຄຸນສົມບັດພີເສດທີ່ສຳຄັນ
 • ກັນນ້ຳ 100 ແມັດ ຝາຫຼັງຂັນກ້ຽວ
 • ໜ້າຈໍ Harlex Crytal
 • ສາຍເຮັດມາຈາກສະແຕນເລສທີ່ມີຄວາມທົນທານ
 • ລາຄາ 7,777 ບາດ
Seiko Kinetic Stainless Stell Black Dial ໂມງສຳລັບຜູ້ຊາຍ ລຸ້ນ SKA697P1
 • ຄຸນສົມບັດສຳຄັນ
 • ກັນນ້ຳ 100 ແັມດ
 • ສະແດງ ວັນທີ່ ຕໍາແໜ່ງ
 • ໜ້າປັດຂາວ ສາຍສະແຕນເລສສຕິລ
 • ລາຄາ 5,065 ບາດ
Seiko Presage Automatic Cocktail Time MADE IN JAPAN ສີ GOLD/ສີນ້ຳຕານສາຍຂອງແທນ ລຸ້ນ SRPB44J1
 • ຄຸນສົມບັດທີ່ສຳຄັນ
 • ເຄື່ອງ 4R35 Mechanical Made In Japan ສາມາດໝຸນລານຂຶ້ນໄດ້ ເພື່ອຮອງຮັບພະລັງງານໄດ້
 • ກັນນ້ຳ 50 ແມັດ ໂຊກົນໄກດ້ານຫຼັງຂອງໂມງ
 • ເມັດທິບທີມ 23 Jewels ສຳຮອງພະລັງງານ ໄດ້ນານ 41 ຊົ່ວໂມງ.
 • ລາຄາ 10,885 ບາດ
Daniel Wellington DW00100163 Classic Petite Melrose 32 mm ໂມງແຟຊັ້ນ ສຳລັບຜູ້ຍິງ ເຫຼັກສານ ສີທອງແດງ Fashion White Dial Mesh Strap Women Watch-Rose Gold Case Mesh Strap
 • ຄຸນສົມບັດພິເສດ
 • ສິນຄ້າ DW ຂອງແທ້ 100%
 • ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ມັກຂອງແຟຊັ້ນທີ່ງົດງາມ
 • ລະບົບການເຄື່ອນໄຫວ: ອານາລ໊ອກ
 • ສີຂອງຕົວເຄື່ອງ: ສີແດງ
 • ສີຂອງໜ້າປັດ: ດຳ
 • ວັດສະດຸໜ້າປັດ: ສະແຕນເລສ
 • ວັດສະດຸສາຍ:​ເຫຼັກສານ
 • ເສັ້ນຜ່ານຈຸດກາງ: 32 ມີລິແມັດ
 • ຄວາມໜາໜ້າປັດ: 6 ມີລິແມັດ
 • ກັນນ້ຳ: 30 ແມັດ
 • ລາຄາ 2,790 ບາດ.

==================ຂໍຂອບໃຈ=================

Like what you read? Give Vilaysone Phoutthasak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.