Case #Oirearviohack: Kuinka ketteröittää julkista hankintaa? No vaikkapa hackathonilla

Julkisia hankintoja kritisoidaan joskus hitaiksi ja kankeiksi. Jotkut kokevat sen suosivan erityisesti isoja toimijoita, koska pienillä ei ole osaamista hankintaprosesseista eikä referenssejäkään ehkä ole vielä runsain mitoin. Olipa väitteissä enemmän tai vähemmän totuutta, niin näitä mahdollisia haasteita voidaan myös välttää — kiitos uusien hankintamenetelmien, kuten hackathonien.

Perjantaina 5.5., kokoontui yhteensä 11 monimuotoista ja esikarsinnasta tiimiä kokoontui Vanajalinnaan kehittämään älykkäämpiä terveyspalveluita eli konkreettisemmin uusia oirearvioratkaisuja. Joukossa on isompien yritysten tiimejä - kuten muun muassa tiimit Tiedolta, Elisalta ja IBM:ltä - sekä toki pienempiä toimijoita, kuten muun muassa Junction-hackathonissa Kanta Challengen voittanut Diske.

Hankinta voi olla luova — ja luovuutta voi hankkia

Hackathonia voidaan sanoa luovaksi hankintatavaksi. Samalla se mahdollistaa luovien ratkaisujen hankinnan. Jos nimittäin tiedetään ”mitä” hankitaan, muttei ”miten”, on hankinta esimerkiksi hackathon-kilpailun muodossa hyvinkin sopiva valinta. Tällainen ketterä hankintatapa jättää tilaa uusille ratkaisumalleille.

Koska muuttuvassa maailmassa tarpeetkin tarkentuvat jatkuvasti, on myös hankintamenetelmien uudistuttava. Joskus kumppanin osaamisen ja menneiden toteutuksien lisäksi kyky oppia “lennossa” sekä soveltaa osaamista voivat olla toteutuksen kannalta ratkaisevia. Näitä on vaikea mitata paperilla ja siksi työnäytteet osoittavat soveltuvuutta suunnitelmia paremmin, etenkin kun ei voida tarkkaan määritellä miten toivottu lopputulema tulisi toteuttaa.

Kaikki osallistujat hyötyvät, voittivat tai eivät

Kaikille oirearviohackiin valituille tiimeille on luvattu kohtuullinen korvaus menetetystä työajasta. Siten kukaan ei joudu uhraamaan aikaansa ja osaamistaan “turhaan”. Voittaja pääsee lopulta neuvottelemaan ratkaisun hankinnasta ODA-hankkeen kanssa. Kilpailemisen lisäksi tiimit pääsevät oppimaan toisiltaan, verkottuvat keskenään sekä myös hackathonin valmentajien kanssa, jotka edustavat kattavaa joukkoa niin julkisia kuin yksityisiäkin organisaatioita.

Hackathonin ilmapiiri on myös paljon suotuisampi avoimelle ajatustenvaihdolle, kuin perinteinen hankintaneuvottelu. Kyse onkin neuvottelun sijaan yhteisestä kehittämisestä, jossa ideoiden vaihdon, osaamisen törmäyttämisen ja erilaisten näkökulmien tuloksena saadaan todennäköisesti sekä ostajan että myyjän kannalta parempi lopputulos.

Tapahtuman tunnelmia voi nähdä mm. seuraamalla Twitterissä hashtagia #oirearviohack. Lisätietoa hackathonista www.oirearviohack.fi