Đỗ Vicent
Aug 15, 2019 · 3 min read

Bao cao su la gi ?

Trong đời sống hằng ngày, chắc hẳn ít nhất 1 lần bạn đã từng nghe ai đó nhắc đến cụm từ bao cao su và dùng chúng với mục đích quan hệ tình dục. Vậy bao cao su là gì? Mời bạn tham khảo qua bài biết này để có thể hiểu hơn về bao cao su.

Ngày nay với xã hội kinh tế ngày càng phát triển ở nước ta cùng với sự hội nhập của văn hóa phương Tây thì cũng có rất nhiều trên các báo đài thông tin đại chúng phổ biến về bao cao su và cách sử dụng đúng cách đến gần hơn với mọi người để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Bao cao su là cái gì? Tác dụng của bao cao su

Bao cao su là một dụng cụ hỗ trợ tình dục hiệu quả có tác dụng làm giảm khả năng mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây lan qua đường tình dục hiệu quả như sùi mào gà, lậu, giang mai, nấm, HIV… khi quan hệ tình dục.

Ngoài tên gọi chính thống tại Việt Nam là bao cao su thì người ta còn gọi với tên khác như bao đeo dương vật, túi cao su, áo mưa (tiếng lóng), condom (tiếng Anh) và ca-pốt (tiếng Pháp).

Chất liệu để sản xuất ra bao cao su là latex, polyurethane, polyisoprene và ruột cừu đây đều là các nguyên liệu đáp ứng được độ mềm, đàn hồi cao để làm ra bao cao su.

Bao cao su có mấy loại?

Bao cao su được chia thành 2 loại chính là bao cao su cho nam và bao cao su cho nữ. Tuy nhiên hầu như các loại bao cao su cho nữ không phổ biến tại Việt Nam vì giá thành cao hơn và khó sử dụng hơn.

Ngược lại bcs nam thì khá phổ biến và nhiều dòng chủng loại với các tính năng đặc biệt khác nhau cho nam giới lựa chọn như bao cao su siêu mỏng, bao cao su gai, bao cao su size lớn — nhỏ, bao cao su quan hệ bằng miệng, bao cao su đeo ngón tay, bao cao su kéo dài thời gian…

Các thương hiệu lớn nổi tiếng trong ngành công nghiệp bao cao su trên thế giới có thể kể đến Durex, Sagami, Trojan, Shell, Masculan.. Những ông lớn trong thế giới bao cao su.

Bao cao su còn dùng để làm gì?

Ngoài tác dụng chính là để giảm thiểu khả năng mang thai và nguy cơ lây lan bệnh tình dục ra thì bao cao su còn được sử dụng để chứa đựng tinh trùng để điều trị vô sinh, ngoài ra bao cao su còn có thể dùng bọc đầu súng trường và sử dụng ở những mục đích khác nhau ở từng người.

Mặc dù bao cao su không phải là biện pháp bảo vệ tuyệt đối nhưng so với việc sử dụng thuốc tránh thai hoặc các biện pháp khác tại thời điểm hiện tại thì bao cao su vẫn là cách để bảo vệ sức khỏe và ổn định kế hoạch hóa gia đình tốt nhất, ít tác dụng phụ hơn và chi phí giá rẻ.

Qua những thông tin trên hy vọng mọi người ai cũng đã biết bao cao su là gì? Đặc biệt là các bạn trẻ mới lớn ở tuổi dậy thì nên tìm hiểu thêm về bao cao su cũng như cách sử dụng để tránh xảy ra các hậu quả đáng tiếc trong tương lai.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store