Naar schatting zijn er 48.000 Nederlanders transgender. Toch wordt er in de maatschappij vaak nog alleen aan de traditionele hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ gedacht, terwijl gender een heel breed spectrum omvat. Transgender mensen zijn hierdoor vaak onzichtbaar in de maatschappij.

Door Vincie van Kerkhof

‘Man’ en ‘vrouw’ zijn de twee seksen, het biologische onderscheid tussen lichamen in de vorm van xy- en xx-chromosomen.

Gender is de betekenis die aan deze verschillen tussen lichamen wordt gegeven in een bepaalde cultuur.

Mocht je alle foto’s uit het filmpje nog eens rustig willen bewonderen, dan kun je naar beneden scrollen om op je eigen tempo alle foto’s te bekijken. …


Iets na tienen klinkt het vrolijke Skype-geluidje door de kamer. Terwijl de vogels buiten fluiten en de zonnestralen door de ruiten naar binnen glinsteren, beweegt het pijlicoontje van de muis naar de knop om de oproep te beantwoorden. Het optimistische gezicht van de 21-jarige Frederick Vosters verschijnt op het scherm. “Vind je het erg als ik even wat yoghurt eet? Ik heb nog niet ontbeten!” roept hij met een Brabants accent.

Door Vincie van Kerkhof

Behendig gooit de jongen aan de andere kant van het scherm wat muesli in een kom met yoghurt. Door de maatregelen ter preventie van de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus is het helaas niet mogelijk om bij Frederick thuis af te spreken, maar gelukkig staat hij ook open voor een interview via de digitale weg. …


Image for post
Image for post
Tussen de twee seksen man en vrouw zit een breed scala aan gender. Beeld: Vincie van Kerkhof

In de samenleving is het gemakkelijk om voor de ander onzichtbaar te zijn. Iedereen heeft een eigen leven en een eigen verhaal. We staan vaak niet stil bij hoe een ander in het leven staat en zijn geneigd om mensen in hokjes te stoppen: we noemen anderen allochtoon, mindervalide, bejaarde, autist enzovoorts. Uitsluiting begint bij taal en het labelen van mensen. Je bent pas anders als een ander je zo ziet. Wanneer je eenmaal een label hebt, is het moeilijk om vooroordelen te doorbreken.

Voor dit project, Invisible Cities, probeer ik in kaart te brengen hoe het voor transgender mensen is om in de huidige maatschappij te leven. Voelen zij zich thuis in de maatschappij? Doordat het vanwege verschillende redenen onmogelijk is om te zeggen hoeveel transgender mensen er in onze maatschappij leven, zijn transgender mensen een ‘verborgen’ groep in de maatschappij. Een aantal transgender mensen is zichtbaar, maar de meeste zijn onzichtbaar in de samenleving. …

Vincie van Kerkhof

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store