Moje sametové revoluce. 
Láska může držet nás v bezpečí?

Toto je příběh o lásce mezi člověkem,
 se narodil v roce 1984 a na dívka z roku 1989

By hem

S tebou, můžu se zamilovat v jeden večer. A tak to bylo. Pokud tam je rozdíl mezi tebou a mnou, moje drahá lásko, je to, že není žádný rozdíl. Jsme přesně to samé. Prostě rozdělit kontinent pro své hry, dělí nás cihlu po cihle, se do zdi.

Moje krásné stvoření, žijící ve městě Kafka, narodil jsem se v roce 1984 do roku zastoupena Orwell a Mac počítače. A vy jste se narodili v roce 1989, v roce, kdy stěna padá dolů. Byl jsem prostě štěstí, že se narodil na druhé straně.

A nyní, o 26 let později, oni to udělali znovu. Oni se postavili do zdi. Různé problémy, stejné špatné řešení.

Tančila jsem bez tebe, a ti tak moc chybí, na ex Milovicích Letecké Základny v průběhu let It Roll festival, uvnitř mě jsem se cítil:

Tam, kde kdysi jsme dělali nám válku, 
teď jsme tancují všichni společně. 
Je to tak špatné, myšlení že 
Láska může držet nás v bezpečí?

Hey Little Sister!

Budu bojovat za vás 
Budu letu na vás

Hey sister why you are all alone?
I’m standing out of your window
Hey little sister, can I come inside?
I wanna show you all my love


Just Breathe

Yeah, I don’t want to hurt
There’s so much in this world
To make me bleed
Stay with me
You’re all I see
Did I say that I need you?
Did I say that I want you?
Oh if I didn’t, I’m a fool you see
No one knows this more than me
As I come clean
I wonder everyday
As I look upon your face 
Everything you gave
And nothing you would take 
Nothing you would take
Every thing you gave all my love


You

I don’t think it’s easy to stay in love. 
But you, yes you.
It’s you, you, you.
You.
It’s you. 
It’s you, you, you.
Ah you
It’s you.


Timeless Melody

The melody always finds me
Whenever the thought reminds me
Breaking a chain inside my head
The melody chord unwinds me
The rhythm of life unties me

Brushing the hands of time awayIf you look in your mind
Do you know what you will find
Open your mind
Even the words they fail me
Oh look what it’s doing to me
I never say what I want to say
It’s only a word believe me
If only the world could see me
I promise 
I’d send the word away
If you look with your eyes
Do you know what you will find
Open your mind


My Perfect Drug

I got my head but my head is unraveling 
I can’t keep control and keep track of where is traveling
I got my heart but my heart’s no good 
You’re the only one that’s understood 
And I want you
You are the perfect drug
You are the perfect drug
You are the perfect drug

I want you closer

Through every forest, above the trees
Within my stomach, scraped off my knees
I drink the honey inside your hive
You are the reason I stay alive


Be my Rock’nRoll Queen!

You are the sun 
You are the only one
My hearth is blue 
My hearth is blue for you


You are a Force of Nature

Is it so wrong to think that
Love can keep us safe?

I look for love in evidence

Feel the sky blanket you
With gems and rhinestones!!!
See the path cut by the moon
For you to walk on
For you to walk on…


Smile :)

I miss you already. 
I miss you all days.


Your beauty is not just a mask

I want to recognise your beauty is not just a mask
I want to exorcise the demons from your past
I want to satisfy the undisclosed desires in your heart

Love is our resistance

Love is our resistance
They’ll keep us apart and they won’t stop breaking us down
Hold me 
Our lips must always be sealed
If we live a life in fear
I’ll wait a thousand years
Just to see you smile again
Kill your prayers for love and peace
You’ll wake the thought police
We can’t hide the truth inside
 
Love is our resistance
They’ll keep us apart and they won’t stop breaking us down

Hold me
Our lips must always be sealed
The night has reached its end
We can’t pretend
We must run
We must run
It’s time to run
Take us away from here 
Protect us from further harm 
Resistance


My starlight

I just want to feel alive.
 I just want to hold you in my arms. 
Once again.


Moje krásné sametové revoluce
Budu bojovat za vás 
Budu letu na vás


Věnuje na Jana


Přečtěte si tento příběh i v angličtině a italštině.


(Credit images for animations, video of Undisclosed Desires by the Muse, 3:56, directed by Jonas Euvremer and François Rousselet from the album Resistance, registered in 2008–2009 at Studio Bellini, Lago di Como, Italy)

Like what you read? Give Vinile a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.