#1 เริ่มต้น ทำเว็บ Real Time ด้วย Meteoris

ความเจ๋งที่มีคือ มัน Generate Code ได้ ทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลาทำ CRUD เองให้เสียเวลา แล้วก็เหมาะแก่การ แกะ code เพื่อทำการศึกษา Meteor มาใช้งานอย่างจริงๆจังๆ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ คือ meteoris.me

ผมไม่รู้ว่าตัวเว็บได้ออกแบบมาให้ secure แค่ไหน ดังนั้น จะลองเอามาใช้แค่การทำเว็บ blog และ chat แบบ build in ในตัวเท่ๆดู

แล้วก็จะลองศึกษาใช้ transaction ใน meteor ด้วย ว่างทำงานได้ดีเหมาะแก่การนำมาใช้งานทางด้านการเงินรึเปล่า

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.