Người Mỹ có được xin giấy miễn thị thực 5 năm không

Nếu người nước ngoài là Việt Kiều hay người nước ngoài có vợ/chồng/con là người Việt Nam muốn nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích thăm thân, du lịch,… Người nước ngoài muốn xin visa dài hạn ở Việt Nam có thể xin visa loại 1 năm hoặc xin giấy miễn thị thực 5 năm sẽ tiết kiệm chi phí mỗi lầm xin visa.

Để chứng minh được là Việt Kiều định cư ở nước ngoài, hoặc có vợ / chồng / con là người Việt Nam người nước ngoài phải có đủ giấy tờ, điều kiện sau:

– Giấy đăng kí kết hôn (kèm bản chụp hộ chiếu hoặc thẻ ID của vợ/chồng để chứng minh là công dân Việt Nam hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài),

– Giấy khai sinh (kèm bản chụp hộ chiếu hoặc thẻ ID của bố mẹ để chứng minh bố/mẹ là công dân Việt Nam hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

– Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con (kèm bản chụp hộ chiếu hoặc thẻ ID của bố mẹ để chứng minh bố/mẹ là công dân Việt Nam hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

– Các giấy tờ có giá trị khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Quyết định nuôi con nuôi.

Nếu hồ sơ trên là tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng trước khi nộp.

ii) Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài (dưới đây gọi tắt là hộ chiếu) còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.

Nếu người Úc không đáp ứng 2 điều kiện trên thì không thể xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm. Quý khách có thắc mắc điều gì vui lòng liên hệ với visa Ngọc Tú: 0973.109.388. Một số dịch vụ khác của chúng tôi: xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam, gia hạn visa cho người nước ngoài đang ở Việt Nam,…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.