Cách xin visa Pháp nhiều lần năm 2019

Visa Phuong Dong
May 31 · 5 min read

Các loại visa Pháp

Trước khi tìm hiểu về thủ tục và những thông tin liên quan đến xin visa Pháp nhiều lần. Điều bạn cần làm là hãy nắm thật rõ các loại visa Pháp hiện có dưới đây.

 • Visa Pháp dài hạn: bao gồm các loại visa như visa kết hôn, visa đoàn tụ, visa định cư, visa du học Pháp. Đúng với như tên gọi của nó, visa dài hạn sẽ được cấp với thời hạn lưu trú dài. Thời gian này cũng sẽ phụ thuộc và thay đổi tùy vào từng loại visa và hồ sơ xin visa của bạn.

Điều kiện để xin visa Pháp nhiều lần

Để có thể xin visa Pháp nhiều lần. Hay đúng hơn là visa Pháp có thể sử dụng dài hạn. Bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Có visa một trong những nước: Anh, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand.
 • Bạn có chứng minh tài chính tốt, rõ ràng. Điều này góp phần không nhỏ trong việc Đại sứ quán quyết định cấp visa thời hạn dài hay ngắn.
 • Nếu bạn thuộc các trường hợp như: chưa kết hôn, mới ly hôn. Sẽ là một điểm trừ lớn đối với việc xin visa Pháp nhiều lần.

Thủ tục xin visa Pháp lần 2

Việc xin được visa Pháp nhiều lần, đồng nghĩa với việc bạn chỉ mất thời gian và chi phí xin visa một lần. Nhưng lại có thể sử dụng nhiều lần như visa Pháp dài hạn. Việc làm này không hề đơn giản bởi vì bạn bắt buộc phải đáp ứng những điều kiện như trên.

 • Xác nhận đặt phòng khách sạn cho toàn bộ chuyến đi. Lưu ý nên chọn loại phòng có thể hủy được.
 • Xác nhận đặt vé máy bay cả lượt đi và lượt về. Bạn hãy đặt loại vé chưa cần thanh toán mà vẫn nhận được mail xác nhận và có thể hủy được.
 • Lịch trình chi tiết cho chuyến đi.
 • Các giấy tờ chứng minh tài chính: sổ đỏ, giấy tờ nhà đất, sao kê tài khoản tiết kiệm, bảng lương, biên lai đóng thuế,…
 • Các giấy tờ chứng minh công việc: hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép, bảng lương, giấy phép đăng ký kinh doanh,…

Xin visa Pháp lần 2 có dễ hơn lần 1 không?

Trên thực tế, việc xin visa Pháp lần 2 không có gì khác so với xin visa Pháp lần 1. Bạn vẫn phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ được yêu cầu và thực hiện theo quy trình xin visa như ở lần 1.

  Visa Phuong Dong

  Written by

  We make your journeys easier. Learn more: visaphuongdong.com

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade