ทำมีทอัพให้เหมือนนัดเพื่อนกินข้าว
Tanawat Tassana
231

ผมจัด meetup Clojure ไปครั้งนึง มันออกมาในรูปแบบ speaker ซึ่งในแง่นึงผมถือว่ามันประสบความสำเร็จในด้านจำนวนคนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับที่มันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก แต่อีกในแง่นึงผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ meetup ที่สนุกเพียงพอสำหรับผม

ผมรู้สึกว่ามันจะสนุกมากกว่าถ้ามันเป็น meetup เล็กๆ ที่มีแต่คนที่เคยลอง เคยใช้ เคยมีประสบการณ์มาแล้วมาคุยแลกเปลี่ยนกัน มีแอบคุยกันกับพวก speaker ด้วยว่า เราจัด meetup ลับกันดีมั้ย

แต่มันก็มีความคิดในหัวค้านอยู่ตลอดว่า เราไม่ควรจัด meetup ที่มีแต่คนเก่งแล้ว เพราะคนที่ไม่เคยรู้จักเทคโนโลยีเลยเค้าก็ต้องใช้ meetup นี่แหละเป็นที่เปิดหูเปิดตาของเค้า ผู้เริ่มต้นก็ควรมีสิทธิ์ที่จะได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์มาแล้วเหมือนกัน

มันเลยรู้สึกเหมือนกับว่า ถ้าเราจะจัดแบบเห็นแก่ตัวเน้นเอาเราสนุก ก็ควรจัดเล็กๆ แค่นัดมาคุยกัน แต่ถ้าจะจัดเพื่อผู้อื่นให้ได้มองเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เค้าอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน และเพื่อการเติบโตของ Clojure community ผมอาจจะควรจัดแบบ speaker รึเปล่า

ผมเป็นพวกที่ชอบเอาความสนุกของตัวเองเป็นตัวตัดสินใจซะด้วย ถ้าผมจะจัด งานต่อๆ ไปน่าจะออกมาแบบเพื่อนคุยกันซะมากกว่า

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.