Chia sẻ key Avast Premier 10 năm tới 2026 kích hoạt bản quyền ngay

Avast Premier được biết tới là một trong những phần mềm bảo vệ máy tính cao cấp từ nhà cung cấp Avast nổi tiếng với nhiều phiên bản mang tới sự an toàn cho người dùng thiết bị chuyên dùng như PC, Laptop hỗ trợ tốt nhất cho tất cả mọi người tránh được mã độc trên mạng. Nhưng các khảo sát cho thấy Avast Premier ít được biết đến hơn so với đàn em là Avast Internet Security bởi nếu người dùng muốn sử dụng bản này thì phải trả một khoản tiền khá cao cho chu kì một năm nhưng AIS lại có đủ các chức năng cần thiết để giúp máy tính loại bỏ được mối nguy hiểm bởi virus, trojan mà lại có giá phù hợp hơn và tất nhiên nó có hạn chế chức năng hơn Avast Premier.

Hôm nay mình sẽ chia sẻ key Avast Premier bản quyền có hạn tới 2026 gần 10 năm cho các bạn đảm bảo kích hoạt được ngay chứ không như một số trang đăng tải nhưng khi nhập key lại không dùng được. Khi sử dụng bản này chắc chắn bạn sẽ được trải nghiệm những chức năng không thể đánh giá thấp, được từng việc bảo vệ máy tính và quản lý dữ liệu khá tốt.

So sánh ba phiên bản của Avast cung cấp, via wapmienphi.info

Nhìn qua bảng thống kê các tính năng thì bạn dễ thấy bản miễn phí chỉ có ba chức năng cơ bản mà phần mềm diệt virus nào cũng cần phải có nhưng Avast Premier vượt trội lên tới 9 tính năng nổi bật.

Cách nhập key Avast Premier kích hoạt bản quyền như thế nào ?

Trước tiên bạn cần download file cài đặt và hoàn tất quá trình này trên máy tính của mình thì mới có thể kích hoạt được key active cho Avast nhé. Tiếp theo bạn tải file key về và click vào nó sau đó chọn tiếp Activate. Ngoài ra có một cách khác đó là bạn vào thiết lập > bản quyền để tải lên tệp tin kích hoạt nhé.

Download Key Premier

Chi tiết giới thiệu và hướng dẫn tại Wap Miễn Phí: http://wapmienphi.info/download-avast-premier.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.