Có một số cách khác nhau để chuyển danh bạ iPhone gồm cả máy tính

Có một số cách khác nhau để chuyển danh bạ iPhone gồm cả máy tính của bạn như là một trung gian, hoặc trực tiếp thông qua các thiết bị iPhone của bạn. Ví dụ, tôi Contacts Backup sẽ gửi danh bạ iPhone cũ sang tài khoản email của bạn từ nơi bạn có thể hồi phục chúng trên iPhone mới của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm để đưa tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn từ các tài khoản trực tuyến khác nhau như bạn Facebook, LinkedIn, Email, vv, để iPhone của bạn, bạn có thể sử dụng Smartr hệ.

địa chỉ liên lạc Smartr sẽ tải lên dữ liệu liên lạc của bạn từ các tài khoản xã hội và trực tuyến của bạn đến các máy chủ của họ và hiển thị tất cả các dữ liệu kết hợp trong ứng dụng của họ được thiết kế để chạy trên iPhone của bạn.

Đồng bộ danh bạ và các dữ liệu khác iPhone vào tài khoản Google của bạn qua Google Sync

Một cách phổ biến để sao lưu dữ liệu trực tuyến của bạn, ít nhất là cho những người đã có một tài khoản Google là thông qua Google Sync. Nếu bạn không có một tài khoản Google, bạn có thể dễ dàng mở một. Google đồng bộ là dễ cài đặt trên iPhone 5s quốc tế cũ của bạn và sẽ đồng bộ hóa hệ của bạn, Email, và Lịch vào tài khoản Google của bạn.

Bạn có thể đồng bộ danh bạ iPhone thông qua iTunes đồng bộ hóa bằng cách chọn “Google Contacts” trong “Đồng bộ hóa hệ với” dưới “Thông tin” tab.

Đối với những người muốn tránh iTunes đồng bộ, cách dễ nhất là sử dụng Google Sync trực tiếp trên iPhone của họ. Để làm như vậy, chỉ cần thiết lập một tài khoản Exchange bằng cách vào Settings> Mail, Contacts, Calendars> Add Account> Microsoft Exchange.

Chỉ cần làm theo thông qua các wizard thiết lập mà bạn sẽ phải nhập tên người dùng và mật khẩu Google của bạn, thêm vào máy chủ di động của Google (m.google.com).

Đồng bộ danh bạ iPhone 5 cũ trên nhiều thiết bị sử dụng iCloud

Đối với những người sẽ không nhớ tải lên thông tin liên lạc của họ trên máy chủ của Apple; tâm trí bạn nếu bạn là một con quái vật riêng tư của những người giữ dữ liệu của họ đúng tuyến, bạn có thể không thích điều này, Apple đã phát triển một nền tảng dựa trên đám mây khá tiện cho việc chia sẻ danh bạ iPhone của bạn, lịch, hình ảnh và thậm chí cả âm nhạc trên tất cả các thiết bị iOS của bạn được gọi là chỉ đơn giản là iCloud.

Tất cả các thiết bị iOS như iPod Touch, iPhone và iPad chạy trên iOS 5 + là tự động tương thích với iCloud. Để kích hoạt tính năng iCloud trên iPhone của bạn, trước tiên bạn sẽ cần phải thiết lập một Apple ID. Một Apple ID thường yêu cầu bạn cung cấp thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Tiếp theo, kích hoạt iCloud trên iPhone của bạn bằng cách vào Settings> iCloud và nhập ID và mật khẩu Apple của bạn.

Cuối cùng, chọn dữ liệu bạn muốn đồng bộ hóa giữa iPhone của bạn và tài khoản iCloud của bạn.

Đây là một số cách đơn giản để sao lưu iPhone vào máy tính phá vỡ những hạn chế iTunes và Apple, tùy thuộc vào việc bạn muốn liên lạc iPhone sao lưu hoặc chuyển nhạc và aps iPhone.

Like what you read? Give Vi Tường a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.