Elu nagu seriaalis — 4 tundi, 4 kollektsiooni

Sel aastal korraldame VIVISTOP Telliskivi stuudios kokku neli linnalaagrit. 29.-31. juuli panime laudadele kuus õmblusmasinat, tõime laost välja kogu materjalihulga, panime välja minipoe ja startisime laagriga Moodne start-up. Kolme tempoka päeva jooksul tegid neli tiimi neli kollektsiooni ning seda kõigest nelja tunniga.

Esimesel päeval kogunesid kõik lapsed meie leiutamislaborisse, et saada tuttavaks kõigi osalejatega. Lõime neile mugava keskkonna, kus ideid julgelt välja öelda. Otsekohe andsime noortele väljakutse, leida kõiksugu võimalusi meie ruumidest ehk ideejahi käigus pidid paarid leidma üles eelnevalt valmistatud näidised — 3D-prinditud elemendid, tikitud T-särgi, pop-up poe, laserlõikuriga kõiksugu võimalused ja palju muud.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Jätkasime inspireerimisega ja kutsusime külla Tallinn Dolls juhi ning Fashlab looja Mari Martini. Mari tutvustas osalejatele vastutustundlikku tarbimist, lisaks andis nõu, kust saada inspiratsiooni ning kuidas disainida meeskonnaga.

Image for post
Image for post
Linnalaagris osalejad küsivad nõu Mari Martinilt. Foto: VIVITA Estonia

Pealelõunal oli aeg paika panna teise päeva tegevuskava, et homset nelja tundi võimalikult produktiivselt kasutada. Tempokas päev hakkas jõudma lõpule ning peale suurt ajutööd panime tossud jalga ning õppisime ära house-stiilis tantsukava.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Ettevalmistus ja Steveli tantsutöötuba. Foto: VIVITA Estonia

Teine päev — see kõige töökam. Alustasime päeva mänguga, et keha üles ärkaks, panime valmis töölauad ja terve päeva jooksul oli kuulda kääride lõikust ning õmblusmasina klõbinat.

Image for post
Image for post
Kollektsioonide loomine. Foto: VIVITA Estonia

Pikk ja väsitav päev oli selja taga, kuid põnev ja veidi hirmus moeetendus alles ees. Kolmanda päeva hommiku veetsime Lift99 coworking ruumides, kust on välja kasvanud mitmed tuntud start-upid. Lapsed avastasid Lift99 ruume, otsides QR-koode, mille sisse oli peidetud näiteks ülesanded — tee pilti Maffia seinaga, suhtle töötajatega ja otsi üles Starshipi esimene mudel.

Image for post
Image for post
Lift99 Estonianmafia sein. Foto: VIVITA Estonia
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Tuur Lift99 ruumides. Foto: VIVITA Estonia

Moeetenduseni oli jäänud viis tundi. Pealelõunal tuli meeskonnal luua oma kollektsioonile ka veebileht, mille jaoks tegime Telliskivi Loomelinnakus kiire fotosessiooni. Kõik meeskonnad pildistasid üles oma esemed, mis on üleval valminud kollektsioonide veebilehtedel — Wear what you want, Hiline suvi, Aastaajad ja Kolmnurgad peidus.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Kollektsioonide pildistamine Telliskivi Loomelinnakus. Foto: VIVITA Estonia

Kell oli 14.15 ja moeetenduseni oli jäänud 15 minutit. Kerge närvikõdi oli sees, viimased viimistlused, soengud pähe ja oli aeg laagri viimaseks katsumuseks. Lapsevanemad olid kohvikus valmis, heli- ja valgustehnika paigas ning juba minuti pärast läks peale muusika. Neli kollektsiooni käis publiku eest läbi ja show lõppes esimesel päeval õpitud tantsukavaga.

Image for post
Image for post
Moeshow lõpetamine. GIF: VIVITA Estonia

Noored on kogu laagri jooksul tõestanud endale, et kõik on võimalik — tuleb teha tiimitööd ning anda endast 101%. Ootame kõiki osalejaid avastama VIVISTOP Telliskivi teisi võimalusi oma ideede teostamiseks, sest õmblusmasinad on alles algus…

Suur aitäh meie toetajatele. Aitäh Kalamaja Printsess ja Wendre, et suurendasite laste materjalivalikut. Aitäh Uuskasutuskeskus väikese pop-up poe ja õmblusmasina eest. Aitäh LaMuu, et tegid suu magusaks. Aitäh Lift99, et tutvustasid meile oma ruume ja töökultuuri. Aitäh Särgid-värgid, et valmistasite vinged laagrisärgid. Aitäh Fotografiska Tallinn, et täitsid meie kõhtusid ning lubasid korraldada meeldejääva moeetenduse hubases kohvikus.

Suured tänud kogu tiimile ja vabatahtlikele — Emma Anette Juss ja Mari-Liis Reinsoo.

Laagrit valmistasid ette Steveli Säde ja Kertu Ilves.
Pildimaterjali kogusid Vera Naydenova ja Sigrid Kägi.
Blogipostituse kirjutas Steveli Säde.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store