Ah, et kuidas meiega liituda?

VIVISTOP Telliskivi
Sep 20 · 2 min read

VIVISTOP Telliskivi uus hooaeg on meeletu hooga käima läinud, mil meil on plaanis lastele jagada erinevaid uusi oskusi, inspiratsiooni ja rahvusvahelise koostöö võimalusi.
Sel hooajal ootama meiega liituma ka uusi lapsi.

“Hei, mu sõber käib VIVISTOPis ja ma tahaks ka tulla, aga ei tea täpselt, kuidas saan liituda”, on küsimus, millega meie poole pea igapäevaselt pöördutakse kodulehe või sotsiaalmeedia vahendusel.

Proovime lihtsalt selgitada, kuidas protsess täpsemalt käib.
Alustuseks — VIVISTOP Telliskiviga / VIVITAga on oodatud liituma kooliealised iseseisva tegutsemishuviga lapsed.

Oleme laste loovuskiirendi ja tegutseme põhimõttel, et meil pole ei õpetajaid ega õppekava, vaid lapsed, kes siin käivad saavad iseseisvalt siin olevaid tööriistu, materjale ja seadmeid kasutades oma unistuste projekte ellu viia.

VIVISTOPi meeskond on kohal lapsi toetamas ja nõustamas küsimustes, mis neil projektide elluviimisel võivad tekkida (nt tehnilised, disainialased, materjalide valikuga seonduvad jms).

Lühidalt — tegutseme oma liikmete jaoks avatud töökojana— ja kutsume sindki meiega liituma ja meie juures meisterdama, ehitama ja leiutama. VIVITAs käimine on lastele tasuta, eeldame lihtsalt, et laps on ise motiveeritud iseseisvalt tegutsema.

Aga kuidas siis ikkagi liikmeks saada?

Meiega liitumise protsess puust ja punaseks:

 1. Väga vahva, et soovid tulla meile liikmeks. Esimese sammuna tule koos oma vanema(te)ga meie stuudio ja tiimiga tutvuma. Selleks saad registreerida meie juures toimuvale avatud uste üritusele, mille registreerimislingi leiad kodulehelt või Eventbrite keskkonnas.
 2. Peale esmast tutvumist ootame sind kolmel korral proovipäevale, kus tutvustame sulle meie juures kasutusel olevaid masinaid ja seadmeid (nt laserlõikur, 3d printer, robotid, õmblusmasin jms) anname sulle lahendada erinevaid põnevaid ülesandeid.
 3. Kui oled proovipäevad läbi teinud, ja sulle tundub, et VIVITA on see koht, kus tahaksid ka edaspidi käia oma võimatuid ja võimalikke projektiideid ja unistusi ellu viimas, oled peaaegu valmis liikmeks saama. Mõtle läbi, milline on esimene projekt, mida tahaksid meie stuudios teha — see võib olla mõni maailmamuutev ide; mõni masin, mida tahad ehitada; midagi, mida tahaksid lihtsalt meisterdada või mõni põnev katsetus, mida tahaksid teha. Pane see mõte kirja, kasutades meie projektijuhendit.
 4. Iga kuu viimasel reedel toimub meie stuudios projektide Pitch Event, kus meie liikmed ja lapsed, kes soovivad VIVITA liikmeks saada, esitlevad oma projektiideid. Tule kohale ja tutvusta oma ideed.
 5. Siit edasi vormistame liikmelepingu ja määrame oma tiimist sulle mentori, kes sind projekti elluviimisel toetab.
 6. Peale projektiesitlust saavad kõik uued liikmed osaleda ka VIVITA Design Sprint disainmõtlemise kahepäevasel kursusel, mille jooksul tutvustame, kuidas kasutada erinevaid loova probleemilahendamise tehnikaid.
 7. Siit edasi on kätte jõudnud aeg projekti(de) elluviimiseks. Oled teretulnud meie stuudiosse just nii tihti kui soovid ja jõuad. Oleme avatud enamasti koolipäeviti. Täpsed avamisajad avaldame iganädalaselt oma kodulehel.
 8. Projekti valmimisel ole valmis enda lahedat projekti ka teistele esitlema.

Lisaks toimub VIVISTOPis veel erinevaid põnevaid töötubasid, kus saad ka sina liikmena osaleda. VIVITA tegutseb rahvusvaheliselt üle maailma, ja püüame aeg-ajalt leida võimalusi ka ühiselt erinevate algatuste käivitamiseks.

VIVISTOP Telliskivi tiim

Leia meid Facebookist ja Instagramist!

vivita.ee

  VIVISTOP Telliskivi

  Written by

  Kids and Youth Creativity Accelerator

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade