VIVISTOP Telliskivi 1. hooaeg / Season 1 of VIVISTOP Telliskivi

VIVISTOP Telliskivi
Jul 4 · 5 min read

For English version, please scroll ↓

Enne suurt südasuve on parim hetk kokku võtta VIVISTOP Telliskivi esimene hooaeg!

VIVISTOP Telliskivi laste ja noorte loovuskiirendi avas uksed 2018. aasta novembris. Tegelikult toimetasime pop-up ürituste raames juba poole aasta jagu varem — 2018. aasta mais korraldasime Latitude59 tehnoloogiakonverentsil esmakordselt laste- ja noorteprogrammi, ning suve jooksul Telliskivi loomelinnakus mitmeid workshoppe lastele ja kolmepäevase linnaruumiteemalise loovuslaagri Telliskivi loomelinnaku välialadel.

VIVISTOP Telliskivi hooaja lõpupidu / End of season member party (Foto / Photo: Sigrid Kägi)

Üks meie tegevuspõhimõtetest on vabategevus — see on laste endi juhitud aeg ja tegevus oma ideede ja projektide elluviimiseks. Selleks oleme loonud inspireeriva ning erinevate digitaalsete ja analoogtööriistadega sisustatud töökoja Telliskivi loomelinnaku südames.

9-aastase Karolini juhendatud lima valmistamise töötuba / Slime workshop by 9-year old Karolin (Foto / Photo: VIVITA)

Esimese hooaja jooksul korraldasime erinevaid sündmusi, muuhulgas laupäevaseid perede ühistegevustöötubasid “Nutihõim”, meie filosoofiat ja tegevusvõimalusi tutvustavaid avatud uste päevi, erinevaid disaini-, tehnoloogia- ja käelisi oskusi arendavaid õpitubasid ning tüdrukute tehnoloogiaringi Ükssarvikute Teguring.

Latitude 59 kids & youth programme. Foto / Photo: Tiina-Liina Uudam

Hulga tegevuste algatajaks on VIVITA liikmed. 9-aastane Karolin korraldas lima-tegemise imemaailma töötoa, 11-aastaste Mirteli ja Susi eestvedamisel on toimunud erinevad rõiva- ja aksessuaaridisaini töötoad. Artistinime Solferino all esinev 9-aastane indie-muusik Elli algatas VIVISTOPis laste minikontsertide sarja. 84-aastase Masako Wakamiya ettevõtlikkusest innustust saades toimub veel sel nädalal esimene vanaema-lapselaps tandemina läbiviidav töötuba.

Foto / Photo: VIVITA

Oleme tänulikud kõigile lapsevanematele, kes on hooaja jooksul käinud oma oskusi ja teadmisi lastega jagamas — generatsioonideülene koostöö ja vastastikune inspireerimine on kindlasti meie tegevustes tähtsal kohal ka edaspidi.

Detsember 2018 — juuni 2019 numbrites:

 • Külastusi 887
 • Laste keskmine vanus: 9
 • Vanim töötoas osaleja: 70-aastane / noorim töötoas osaleja: 4-aastane
 • 5 nutihõimu sündmust peredele
 • 10-nädalane eriprogramm tüdrukutele — ükssarvikute teguring
 • Tehnoloogiakonverentsi Latitude59 laste- ja noorteprogramm — ligi 100 osalejat vanuses 9–19
 • 2 x Velveti Disainiakadeemiat disainmõtlemise tutvustamiseks lastele

Aitäh ägeda koostöö ja toetuse eest ❤:

Telliskivi Loomelinnak, La Muu, Insplay, Hariduskiirendi, disainiagentuur Velvet, Prisma Peremarketid AS, Startup Estonia, Latitude59 konverents, Eesti Kunstiakadeemia, HK Unicorn Squad, Suvekool Hüppelaud, Starship Technologies, Tallinn Startup Week, Jazzkaar, Fofefa tiim ja paljud teised — ning loomulikult kõik pered, kogukond ja vabatahtlikud!

Kohtumiseni juba uuel hooajal!

English:

Just before the heat of the summer, let us go down the memory lane for a quick glimpse at our first season.

VIVISTOP Telliskivi creativity accelerator for children and youth opened its doors in late November 2018. But already prior to official launch, we had been arranging pop-up activities to introduce VIVITA concept and philosophy, most notably, the first ever kids and youth area at the Latitude59 tech conference in spring 2018 and several ideation workshops and a 3-day urban planning workshop at the Telliskivi Creative City outdoor grounds.

Telliskivi Loomelinnaku perepäev (Foto / Photo: Aron Urb)

One of the founding pillars of our actions is freeflow-activity — the children’s self-directed learning and self-driven time for developing creative ideas into projects. For this, we have created an inspiring learning environment with modern creativity tools such as 3d printers, laser cutter and inspirational creative stuffs suchs as various recycled materials right in the heart and hub of Tallinn’s creative minds — Telliskivi Creative City.

In addition to free-flow actions we’ve been organising events to spark creativity and teach new skills to the future founders — on weekends a joint parent-kid workshops called “Tech Tribe”, a series of open door days to pitch our philosophy, goals and actions, a variety of workshops on design, technology and new skills, also the first season of girls tech club Unicorn Squad Telliskivi has been hugely popular.

Ükssarvikute teguring / Unicorn squad (Foto / Photo: VIVITA)

Many activities have been initiated by VIVITA kids community. 9-year-old Karolin ran a workshop on the whimsical life of slime teaching her peers to create their own slime but also the chemical and physical characteristics of it; 11-year-old Mirtel and Susi have been running several workshops on upcycling clothes and accessories. VIVISTOP Mini Stage had its premiere with Solferino — a charming indie-music duo of 9-year-old Elli and her father. Inspired by the 84-year old Japanese programmer Masako Wakamiya, we are running a first grandmother-grandchild-led workshop already this week.

VIVISTOP Minilava & 9-aastane indie-artist Solferino / VIVISTOP Mini Stage featuring 9 year old indie artist Solferino (Foto / Photo: VIVITA)

A huge thanks to all the parents who have been helping out and sharing their skills and knowledge with the kids during this season — we will surely focus on skills and inspiration sharing between and beyond all generations also in our future actions.

Nutihõim — vanemad ja lapsed koos roboteid avastamas / Techie Tribe — a place for kids and parents to jointly discover robotics (Foto / Photo: VIVITA)

December 2018- June 2019 in numbers:

 • Total visits: 887
 • Average age of VIVITA kids: 9 y old
 • The eldest workshop participant : 70 y old / the youngest workshop participant 4 y old
 • 5 Tech Tribe events for families
 • Special programme for girls VIVISTOP Unicorn Squad — 10 weeks, 15 participants
 • Technology conference Latitude59 kids and youth programme — almost 100 participants aged 9–19
 • 2 Velvet Design Academy design thinking workshops for kids

We are ever so grateful for your cooperation and support ❤

Telliskivi Creative City, La Muu, Insplay, Hariduskiirendi, design agency Velvet, Prisma Peremarketid AS, Startup Estonia, Latitude59 tech conference, Estonian Academy of Art, HK Unicorn Squad, Hüppelaud summer school, Starship Technologies, Tallinn Startup Week, Jazzkaar, Fofefa team and many others — and naturally we bow in front of all the families, community and volunteers!

VIVISTOP Telliskivi

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator