Назва українці в книгах іноземців у 18 ст. — Ч. II

Вебер, Фрідріх Християн ганноверський (брауншвейг-люнебурзький) резидент в Рос. державі 1714–19. Подорожував по Україні. Його книга “Зміни Росії” видана у Франкфурті в 1721 році, зараз зберігається в Центральній бібліотеці Цюріха. Friedrich Christian Weber. Das veranderte Russland. — Franckfurth, N. Förster, 1721 (Library of Congress або e-rara.ch або books.google)

P. 136 — “Москва. Лютий, 1716 року. Поляки, Українці і Росіяни, в різних класах гуманітарні наукивчать, і ченці прекрасні розумні люди”. (Library of Congress або e-rara.ch або books.google)

Ансельм Десінг (1699–1772) — католицький філософ, історик і педагог.
Його книга Anselm Desing — Auxilia historica oder Behulff zu denen historischen und dazu erforderlichen Wissenschafften, Том 7, 1747 рік
(Баварська державна бібліотека або books.google)

P. 331 — “Царська величність багато років тому інвестував у Москві в гімназію, яку займають багато вчених російських ченців, що навчалися в Польщі або Україні. Перші чотириста учнів, Українців і Росіян, яким викладаються гуманітарні науки в різних класах” (Баварська державна бібліотека або books.google)

Ніколя-Габріель Леклерк (1726–1798) — французький медик і історик Росії, почесний член Імператорської Академії наук в Санкт-Петербурзі, академій в Безансоні та Руані. Разом з гетьманом Війська Запорозького Кирилом Розумовським та його родиною, Ніколя Леклерк їздив в Україну. На Гетьманщині француз провів майже рік, здебільшого перебуваючи то в Глухові, то в Батурині.Його книга — Nicolas-Gabriel Le Clerc, Medicus veri amator ad Apollineae artis alumnos, 1764 рік (books.google)

P. 212 — «Українці та Росіяни майже сім місяців постять з досить пісною їжею протягом року…»

Ще кілька цитат про українців від Ніколя Леклерка — тут.

Газета Мюнхена/Видавництво: Vötter, Мюнхен. Munchner Zeitung, 1769 рік, (Баварська державна бібліотека або books.google)

P. 42 — “Українці звільнені з полону. З іншого боку, також капітан Тотович має 100 чоловік донських Козаків…” (Баварська державна бібліотека або books.google)

Захаріє Орфелін — Житіе Петра I. Ч-1, 1772 рік
(Національна бібліотека Сербії або books.google)

P. 361 (Національна бібліотека Сербії або books.google)

P. 350 (Національна бібліотека Сербії або books.google)

Французький письменник Андре Гійом Контан Д’орвіль (1730–1800), його книга — “Літопис Польщі та Росії”. 1769–1770 рр.
Джерело: Gallica — онлайн-бібліотека Національної бібліотеки Франції:
Les Fastes de la Pologne et de la Russie… Contant d’Orville, André-Guillaume. 1769–1770 (gallica або books.google)

P. 214 — “Мазепа, тільки призначений Петром I головою цього народу, відповів, що є перешкоди, лютий геній незалежних українців, виступатиме проти проекту” (gallica або books.google).

Жан Бенжамен Делаборд (1734–1794) — французький композитор, есеїст, видавець і фінансист. Його книга “Нарис давньої та сучасної музики”, Том 1, 1780 р.
Джерело: Gallica — онлайн-бібліотека Національної бібліотеки Франції:
Essai sur la musique ancienne et moderne. T1 / [Jean-Benjamin de La Borde.] — 1780 (gallica або archive.org або books.google)

P. 389 — “Українці все ще перебувають у розпорядженні служіння Великого, як музиканти; вони мають дуже гарні голоси” (gallica або archive.org або books.google)

Віктор-Франсуа де Брольі (1718–1804) — французький військовий та політичний діяч, маршал Франції, генерал-фельдмаршал Російської імперії. Його книга “Політика всіх кабінетів Європи, під час правління Людовика XV і Людовика XVI…”, Том 1, 1793 рік.
Джерело: Gallica — онлайн-бібліотека Національної бібліотеки Франції:
Politique de tous les cabinets de l’Europe, pendant les règnes de Louis XV et de Louis XVI… T1. Broglie, Victor-François de (1718–1804), Favier, Jean-Louis (1710–1784). Buisson (Paris), 1793. (gallica або digital.onb.ac.at або books.google)

P. 353 — “…але Україна-Польська (l’Ukraine-Polonoise) і Росію доповнила, і вона не взяла ні хлібом, ні грошима, ні землями, ні в одну сторону, ні в іншу. Українці польскі (les Ukrainiens polonois), яких передбачають як нібито ворогів, і Українці російські (et les Ukrainiens russes), є суб’єктами вільними, це означає, що вони не є власністю панів, вони належать до корони” (gallica або books.google).

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade