Kyllä, äänestäminen on tärkeää!

En ole luonteeltani ja temperamentiltani politikko, mutta olen aina työni ja harrastuksiani puolesta ollut tekemisissä politiikan kanssa. Olen nähnyt sen olevan osa minun elämääni ja ennen kaikkea olen kokenut, että minulla on oikeus vaikuttaa siihen, miten päätöksenteko etenee kunnassani ja Suomessa.

Hämmästyin lukiessani helmikuun alussa Helsingin uutisissa julkaistua kirjoitusta, sillä tilastojen mukaan esim. äänioikeutetuista venäläisistä ainoastaan 16 prosenttia kävivät äänestämässä viime kuntavaaleissa. Saman ilmiön havaitsin myös sukulais- ja ystäväpiirissäni. Äänestämistä ei koeta tärkeäksi; ei nähdä, että sillä on minkäänlaista arvoa. Monella tuntemallani henkilöllä ei ole kokemusta oman äänen merkityksellisyydestä. Syitä tähän on monia ja tarkoituksenani ei ole syventyä niihin tänään.

Haluaisin kuitenkin korostaa, että äänestäminen on erittäin tärkeää! Kaikki päätöksenteko koskee jokaista henkilöä meistä. Äänestämällä itsellesi sopivaa ehdokasta, äänestät hänen taustalla seisovan puolueen arvoja ja ohjelmaa. Äänestämällä tuot nimenomaan äänesi kuuluviin; vaikutat siihen, millä tavoin sinulle henkilökohtaisesti tärkeisiin asioihin tullaan puuttumaan tai panostamaan tulevaisuudessa. Äänestämällä kuntavaaleissa osallistut siihen, miten kuntasi palvelut tulevat muuttumaan. Äänestämällä, olet osallisena oman tulevaisuuden rakentamiseen.

Minusta on välttämätöntä, että päätöksentekijät ovat niitä ihmisiä, jotka kuulevat kaikkien kuntalaisten yksittäisiä ja kunnan yhteisiä tarpeita ja reagoivat niihin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta noudattaen. Vieläpä parempi on, että päätöksentekijöillä on omakohtaista kokemusta palvelujen käyttämisestä ja niin sanottua kokemustietoa.

Minusta on tärkeää, että jokaisella ihmisellä on tarpeeksi tietoa siitä, miksi äänestäminen kannattaa; miksi jokaisen äänellä on merkitystä; miksi omat mielipiteet kannattaa ja pitää tuoda esille. Minä itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa tulisi yhä enemmän keskittyä ruohonjuuritasolta nousevaan tietoon, kuunnella ja kuulla palvelujen käyttäjiä - näin edistämme hyvinvointia!

Tähän voimme vaikuttaa äänestämällä!

Helsingin uutisten artikkeli: http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/482152-myos-ulkomaalaiset-saavat-aanestaa-suomen-kuntavaaleissa-tama-ryhma-aanestaa

Tietoa kuntavaaleista eri kielillä: http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/tietoakunnallisvaaleistaerikielilla.html