Bảng điểm bết bát của hot girl Thúy Vi

- Kết quả học tập của nữ sinh lớp 12 Trường THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau trong học kỳ I năm học 2015–2016 khá thấp.

Theo kết quả học tập vừa được trường THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau công bố, học kỳ I năm học 2015–2016, hot girl Cà Mau — Thúy Vi đang có thành tích học khá bi đát với số điểm trung bình là 5,7.

Bảng điểm bết bát trong học kỳ I năm học 2015–2016 của Thúy Vi.

Đi kèm với bảng điểm bê bết, Thúy Vi được đánh giá là có học lực kém và hạnh kiểm yếu. Đây cũng là số điểm kém nhất lớp mà Thúy Vi theo học.

Có khá nhiều chỉ trích dành cho hot girl 17 tuổi khi bảng điểm bị lộ ra. Tuy nhiên, Thúy Vi vẫn vui vẻ cập nhật hình ảnh mới nhất của mình lên trang cá nhân và các kế hoạch làm người mẫu game.

  • Đăng Duy

Đệm bông ép hiện có giảm giá rất sâu, được bảo hành dài….

Like what you read? Give Vân Mây a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.